Toiminta-alue

Kuopion alueen kauppakamarin toiminta-alue on Pohjois-Savo sekä Heinävesi ja Joroinen Etelä-Savossa. 

"Kauppakamarin toiminta-alueen yritystoiminta on huomattavan monipuolista.

Varkauden seudulla toimii kansainvälinen teollisuus alihankkijoineen ja energiateknologian osaaminen on vahvaa. Iisalmen vahvuus on yrittäjyyteen perustuva verkostoitunut vientiteollisuus. Myös elintarviketuotanto on runsasta. Voimakkaasti kasvavassa Kuopiossa palvelut ja kauppa ovat perinteisesti vahvoja. Yliopiston ympärille on syntynyt runsaasti kasvuhakuisia yrityksiä mm. hyvinvointiin, terveyteen ja turvallisuuteen liittyen. Matkailun rooli on noussut jatkuvasti merkittävämmäksi. Kuopio ja Tahko luovatkin yhdessä poikkeuksellisen tarjonnan matkailijoille.
 
Monipuolinen ja elinvoimainen elinkeinorakenne on alueen selkeä vahvuus. Pohjois-Savossa on useita vahvoja osaamisalueita, joilla on myös kansainvälistä kilpailukykyä. Yhden veturin sijaan kasvun muodostavat useammat yritykset ja toimialat, joiden kasvun ja laskun huiput tasoittavat toisiaan.  Tämä pehmentää suhdannevaihteluita ja luo tasaisen kasvun mahdollisuuksia.
 
Kuopion alueen kauppakamarin tehtävänä on vahvistaa elinkeinoelämän kilpailukykyä koko toiminta-alueella. Tavoitteena on sekä olemassa olevan yritystoiminnan vahvistaminen että uuden yritystoiminnan saaminen alueelle. Erityisen tärkeää on saada lisää kasvuyrityksiä, jotka tarjoavat työpaikkoja."


– Kuopion alueen kauppakamarin toimitusjohtaja Silja Huhtiniemi