JC-kilta - Tulevaisuuden vaikuttajat nyt


Haluatko verkostoitua alueen yritysjohtajien kanssa? JC-killan kautta se onnistuu!
  • Vuonna 2012 perustetun JC-killan tavoitteena on kauppakamarin ja nuorkauppakamarin vaikuttavuuden vahvistaminen ja vetovoimaisuuden lisääminen.
  • JC-kilta toimii tiedonvälittäjänä Kuopion kauppakamarin ja nuorkauppakamarin välillä.
  • JC-killan kautta pyritään saamaan yritykset, yksilöt ja yhteisöt tietoiseksi ja kiinnostuneeksi sekä kauppakamarin että nuorkauppakamarin toiminnasta.
  • JC-killan muodostavat kuusi nuorkauppakamarilaista, joista kukin toimii yhdessä kuudesta Kuopion kauppakamarin valiokunnista täysivaltaisena jäsenenä ja JC-killan edustajina. Kiltalaisen toimikausi on kaksi vuotta. Jäsenkierron mukaisesti 3 JC-killan jäsenistä vaihtuu vuosittain.
Kuka voi hakea JC-kiltaan?

Haku on auki 30.11.2017 saakka: Täytä hakemus ja lähetä se JC-killan puheenjohtajalle Ari Saavalaiselle osoitteeseen ari.saavalainen@gmail.com

JC-kiltaan voivat hakea Kuopion, Siilinjärven, Varkauden ja Ylä-Savon nuorkauppakamareiden jäsenet. Hakijoiden tulee olla varsinaisia jäseniä ja paikat ovat kaksivuotisia.

JC-killan jäsenet valitaan hakemusten perusteella yhdessä Kauppakamarin toimitusjohtajan ja JC-killan kanssa. Valintaan vaikuttavia tekijöitä ovat mm. työhistoria ja asema nykyisessä organisaatiossa, nuorkauppakamariura, henkilön soveltuvuus JC-kiltatoimintaan sekä hakijan kompetenssi hakijan valitsemien valiokuntien toimialoihin.

Tutustu Nuorkauppakamareihin Pohjois-Savossa:
Kuopion nuorkauppakamari
Siilinjärven nuorkauppakamari
Warkauden nuorkauppakamari
Ylä-Savon nuorkauppakamari