JC-kilta - Tulevaisuuden vaikuttajat nyt


Kenelle?
JC-killan muodostavat kuusi nuorkauppakamarilaista, joista kukin toimii yhdessä kuudesta Kuopion kauppakamarin valiokunnista täysivaltaisena jäsenenä ja JC-killan edustajina. Kiltalaisen toimikausi on kaksi vuotta. Jäsenkierron mukaisesti 3 JC-killan jäsenistä vaihtuu vuosittain. Puheenjohtaja valitaan kahdeksi vuodeksi kerralla. JC-kiltatoimintaan voivat hakea Pohjois-Savossa toimivien nuorkauppakamareiden (Varkaus, Kuopio, Siilinjärvi, Iisalmi) varsinaiset jäsenet (pl koejäsenet). Hakijoilta odotetaan kykyä ilmaista mielipiteensä ja halua vaikuttaa elinkeinoelämän kehittämiseen liittyviin kysymyksiin.
 
Mitä?
JC-kiltalainen pääsee jäseneksi Kuopion kauppakamarin valiokuntaan ja sitä kautta vaikuttamaan ajankohtaisiin elinkeinoelämän kysymyksiin sekä verkostoituu alueemme merkittävien yritysjohtajien ja muiden elinkeinoelämän päättäjien kanssa.
 
Miksi?
JC-Killan jäsenyys on kaksivuotinen kunniatehtävä, ja kukin JC-kiltalainen toimii kauppakamarin luottamuselimissä, valiokunnissa nuorkauppakamarin mandaatilla. JC-kiltalaiset kokoontuvat säännöllisesti jakamaan kokemuksiaan ja oppejaan valiokunnista. Killan tavoitteena on mahdollistaa nuorkauppakamarin jäsenille oppiminen kokeneilta yritysjohtajilta ja samalla tuoda tulevaisuuden tekijöiden näkemykset tämän päivän elinkeinoelämän kehittämiseen. Lisäksi kilta järjestää verkostoitumis- sekä muita tapahtumia Nuorkauppakamarin ja kauppakamarin jäsenille. JC-killan toiminta on ainutlaatuista Suomessa ja toimintaa on kokemusten karttuessa tarkoitus levittää valtakunnallisesti.
 
Milloin?
Vuodelle 2019-2020 paikkoja aukeaa kansainvälisyysvaliokuntaan, osaamisvaliokuntaan, infravaliokuntaan ja kasvuyritysvaliokuntaan. Kansainvälisyysvaliokuntapaikka on 3 vuotinen. Tarkemmat kuvaukset valiokunnista löytyy osoitteesta: https://www.kuopiochamber.fi/fi/etusivu/valiokunnat.

Haku alkaa nyt ja päättyy 10.12.2018. Valinnat tehdään viimeistään tammikuun alussa 2019 JC-killan ja Kuopion alueen kauppakamarin edustajan päätöksellä.
 
Mitä vaaditaan?
JC-kiltalaisella tulee olla työnantajalta kirjallinen suostumus, että hän voi osallistua työaikana valiokunnan kokouksiin. Tarvittaessa voidaan laatia kauppakamarin puolesta työnantajalle kirje, jossa kerrotaan valiokuntatyön eduista. Valiokunnan kokoukset pidetään pääsääntöisesti arkisin klo 8-16 välillä. Kokouksia on noin 4 kertaa vuodessa ja kukin kestää noin 2 tuntia. Valiokuntien kokousten lisäksi JC-kilta kokoontuu noin 4 kertaa vuoden aikana. Kaksi näistä tapaamisista pyritään järjestämään alueen kokousten yhteyteen. Näiden lisäksi JC-kiltalainen toimii viestinvälittäjänä nuorkauppakamariin päin ajankohtaisista asioista ja yhteistyömahdollisuuksista.

Haku on auki 10.12.2018 saakka: Täytä hakemus ja lähetä se JC-killan puheenjohtajalle Ville Summaselle osoitteeseen ville.summanen@gmail.com
 
Lisätietoja:
Ville Summanen, JC-killan puheenjohtaja 2018-2019
puh. 044 570 8229 / ville.summanen@gmail.com

JC-kiltaan voivat hakea Kuopion, Siilinjärven, Varkauden ja Ylä-Savon nuorkauppakamareiden jäsenet. Hakijoiden tulee olla varsinaisia jäseniä ja paikat ovat kaksivuotisia.

JC-killan jäsenet valitaan hakemusten perusteella yhdessä Kauppakamarin toimitusjohtajan ja JC-killan kanssa. Valintaan vaikuttavia tekijöitä ovat mm. työhistoria ja asema nykyisessä organisaatiossa, nuorkauppakamariura, henkilön soveltuvuus JC-kiltatoimintaan sekä hakijan kompetenssi hakijan valitsemien valiokuntien toimialoihin.

Vapautuvista valiokuntapaikoista antaa lisätietoja:
Osaamisvaliokunta: Antti Immonen puh. 044 342 3289, antti.s.immonen@gmail.com
Kansainvälisyysvaliokunta: Sonja Sistonen puh. 040 517 6681, sonja.sistonen@storaenso.com
Infravaliokunta: Erikka Mannila puh. 040 017 1017, erikka.mannila@gmail.com
Kasvuyritysvaliokunta: Anne Mykra puh. 045 203 3790, anne.mykra@rtkpalvelu.fi

Tutustu Nuorkauppakamareihin Pohjois-Savossa:
Kuopion nuorkauppakamari
Siilinjärven nuorkauppakamari
Warkauden nuorkauppakamari
Ylä-Savon nuorkauppakamari