Kansainvälistymisvaliokunta

Kuopion alueen kauppakamarin kansainvälistymisvaliokunta on perustettu vuonna 2006. Valiokunnan tehtävänä on edistää jäsenyritysten kansainvälistymistä ja kansainvälistymispalveluja tarjoavien toimijoiden välistä verkottumista.

Jäsenet
Toimitusjohtaja Jarmo Airaksinen, Samesor Oy
Varatoimitusjohtaja Miika Eskelinen, Junttan Oy
Opettaja Päivi Eskelinen, Savonia ammattikorkeakoulu
Toimitusjohtaja Pekka Hoffren, Servicepoint Oy
Toimitusjohtaja Jyrki Huttunen, Oplatek Oy
Kehitysjohtaja Markku Jokela, Savon koulutuskuntayhtymä
Lehtori Saara Julkunen, Itä-Suomen yliopisto
Toimitusjohtaja Matti Kekäläinen, ExportPro Finland Oy
Team Finland -koordinaattori Markku Koponen, Pohjois-Savon ELY -keskus
Rahoituspäällikkö Heidi Nousiainen, Finnvera
Toimitusjohtaja Mikko Pessi, Saurum Oy
Hallituksen puheenjohtaja Petri Pietikäinen, Biosafe - Biological Safety Suolutions Ltd/Oy
Aluejohtaja Antti Reinikainen, DB Schenker Oy
Toimitusjohtaja Arto Remes, Bittium Biosignals Oy
Vientijohtaja Iikka Rovamaa, Scantarp Oy
Elinkeinojohtaja Terho Savolainen, Iisalmen kaupunki
Toimitusjohtaja Maarit Sinikangas, Sinno 
Ostaja Sonja Sistonen, Stora Enso Oyj
Aluepäällikkö Seppo Tossavainen, Business Finland
Sales Manager Pirjo van der Woude, LKAB Minerals Oy