Co-learn Kuopio -verkosto

Co-learn KUOPIO on osaajien verkosto, jossa pääset verkostoitumaan ja kehittymään toisten osaajien kanssa. Verkoston tavoitteena on rakentaa alueelle työelämän osaamisen yhteisö, jossa osaajat voivat jakaa ammatillisia haasteitaan, osaamistaan ja löytää sparrausta erilaisiin tilanteisiin niin työarjessa kuin -urallakin.

Verkoston perusajatus lähtee siitä, että tulevaisuudessa ihminen nousee kaiken keskiöön – teknisten taitojen rinnalla tärkeimmäksi menestystekijäksi osoittautuu kyky toimia yhdessä toisten kanssa. Digitalisoitumisen myötä asiantuntija- ja johtotehtävät ovat yhä osaamisintensiivisempiä, tiimityötä, itseohjautuvuutta ja luovuutta vaativia. Verkostossa toimimalla kehität vuorovaikutus- ja yhteistyötaitojasi ja osaamistasi toisilta oppien. 
 

Voit liittyä Co-learn Kuopio -verkostoon, jos:

 • Toimit työelämässä johto- tai asiantuntijatehtävissä Pohjois-Savon alueella tai sinulla on työuraa takana näistä tehtävistä.
 • Haluat verkostoitua toisten osaajien kanssa aktiivisesti ja pysyä kiinni ajankohtaisissa työelämän aiheissa.
 • Uskot siihen, että omia ajatuksia on hyvä välillä tuuletella ulkopuolisen kanssa. Tavoitteenasi on kehittää itseäsi ja haluat jakaa osaamistasi myös muille.
 • Olet oma-aloitteinen ja motivoitunut itseohjautuvaan verkostoitumiseen.
 • Toimit luottamuksellisesti ja hallitset vuorovaikutus- ja yhteistyötaitoja.

Co-learn Kuopio -verkoston säännöt:

 • Verkosto on Kuopion alueen kauppakamarin hallinnoima ja siihen liitytään kauppakamarin verkkosivujen kautta.
 • Verkostoon liittymällä saa luvan olla yhteydessä verkoston muihin osaajiin kolmella eri tapaamismallilla:
      1) Avoin agenda
 • Tutustumistapaaminen, joka ei vaadi ennakkovalmisteluja
 • Keskustelut ajankohtaisten työaiheiden ympärillä
 • Mahdollista syventää muihin tapaamismalleihin
      2) Sparrausapu
 • Ennakkovalmistautuminen
 • Vähintään yksi tapaaminen, jossa saa sparrausta työn ajankohtaiseen haasteeseen
      3) Valmentava mentorointi
 • Ennakkovalmistautuminen
 • Vähintään 2-3 tapaamista, jossa saa toisen näkemyksiä omaan ammatilliseen kehittymiseen
 • Mahdollista syventää pidempiaikaiseksi mentorointisuhteeksi
 
 • Verkostoon liittymällä sitoutuu itse olemaan käytettävissä vähintään kahdessa yhteydenotossa /vuosi. Yhteydenoton kohdalla voi itse vaikuttaa siihen, millaiseen tapaamismalliin on valmis.
 • Verkoston verkkoalustana toimii Co-learn Kuopio LinkedIn-ryhmä, jonne liitytään omalla LinkedIn profiililla. Yhteydenotto toisen verkoston jäseneen tapahtuu LinkedInin avulla -> connect -> message. Viestissä kannattaa ilmaista alkuun toivottu tapaamismalli (avoin agenda, sparrausapu tai valmentava vertaismentorointi).
 • Verkoston jäseniin tutustutaan ensin LinkedIn-profiilin avulla, joten verkoston jäsenien tulee pitää tietonsa siellä ajan tasalla ja sopivina itsesi esittelyä varten.
 • Verkoston tapaamisia koskevaa tukimateriaalia löydät Kuopion alueen kauppakamarin verkkosivuilta Co-learn Kuopio -sivulta. Tukimateriaali sisältää mm. ohjeita ennakkovalmistautumisiin sekä vinkkejä ja mentorointisopimuksen valmentavaan vertaismentorointiin.
 • Yhteydenotoista on lupa myös kieltäytyä omat resurssit huomioiden. Verkoston jäsenen tulee kuitenkin huolehtia, että pystyy vastaamaan myönteisesti vähintään kahteen yhteydenottoon vuoden aikana. Verkostossa ei kannata olla mukana, jos siihen ei ole vähäisintäkään aikaa käytettäväksi.
 • Verkostosta voi poistua milloin tahansa poistamalla itsensä LinkedIn-ryhmästä ja ilmoittamalla siitä Kuopion alueen kauppakamarille.
 • Verkostossa sovitut tapaamiset ovat omakustanteisia ja verkoston jäsenet vastaavat tarvittavista järjestelyistä itsenäisesti. 
 • Tapaamiset perustuvat luottamukselle. Halutessaan osapuolet voivat tehdä kirjallisen vaitiolositoumuksen, jonka pohjan saa kauppakamarin verkkosivuilta. 
 • Kauppakamari seuraa verkoston aktiivisuutta lähettämällä jäsenille kahdesti vuodessa sitä koskevan lyhyen kyselyn, johon verkoston jäsen on velvoitettu vastaamaan. Verkoston toimintaa kehitetään ajan myötä esimerkiksi yhteistapaamisilla.


Co-learn Kuopio -verkostoon liittyminen

Verkostoon liittyminen on kaksivaiheinen:

1. Ilmoittaudu mukaan täyttämällä ilmoittautumislomake tästä.
2. Saatuasi vahvistusviestin kauppakamarilta voit liittyä ohjeiden avulla Linkedin-ryhmään, josta löydät verkoston jäsenet ja voit sopia tapaamisia.

Lämpimästi tervetuloa mukaan!