Johtajaklubi®

- Todellinen luottamusverkostosi


Johtajaklubi on löytänyt paikkansa johtajien vertaistukiryhmänä. Neljännelle kaudelle (2017-2018) jatkoi suurin osa edelliskauden klubilaisista. Fasilitaattorina jatkaa hyvän palautteen (4,4 asteikolla 1-5) saanut, johtamiseen ja ryhmädynamiikkaan perehtynyt valmentaja Matti Hirvanen Humapista. Neljäs kausi käynnistyi 6.4.2017.

Klubitoiminta perustuu suosittuihin avoimen keskustelun vertaisfoorumeihin, joiden ydinajatus on osaamista jakava luottamusverkosto. Klubissa kehität osaamistasi yhdessä samassa asemassa olevien kollegojesi kanssa. Klubilaiset sparraavat toisiaan jakamalla keskenään tietoa, kokemuksia, huolenaiheita ja onnistumisia.

Tapaamisissa on aina mukana ammattifasilitaattori, jonka tehtävänä on ohjata ja innostaa keskusteluja. Klubissa työskennellään ja opitaan yhdessä. Teemoja käsitellään koko ryhmän viisautta ja eri menetelmiä hyödyntäen, käytännönläheisesti. Oivallukset syntyvät ryhmässä.

Edellisten klubikausien tapaamisten teemoina ovat olleet mm. johtamisen muutos ja tulevaisuus, itsensä johtaminen ja ajankäytön hallinta sekä viestintä- ja vuorovaikutustaidot.

Johtajaklubissa verkostoidut tehokkaasti ja saat konkreettista tukea työhösi!

10 syytä liittyä Johtajaklubiin:

1. Luot uuden luottamusverkoston
2. Kehität johtamistaitojasi
3. Opit toisten kokemuksista ja vältät muiden virheet
4. Saat hyödyllisiä vinkkejä miten toimia eri tilanteissa
5. Näet asiat uusista näkökulmista
6. Saat tukea ja sparrausta sinua askarruttaviin kysymyksiin
7. Kuulet asiantuntijoiden puheenvuoroja
8. Kuulut LinkedInin suljettuun keskusteluryhmään
9. Saat kaupan päälle laadukkaan koulutuspäivän (arvo noin 300 €)
10. Saat kaksi ammattikirjaa ilman eri maksua (arvo noin 2 x 40 €)

Klubitapaamiset

Klubi muodostuu noin 20 hengen ryhmästä. Klubitapaamisia järjestetään 5 kertaa vuodessa noin 3 tuntia kerrallaan. Tapaamisissa klubilaiset sparraavat ja innostavat toisiaan konkreettisten, ryhmän valitsemien aiheiden ympärillä.

Keskusteluryhmä LinkedInissä

Tapaamisten välillä klubilaiset pitävät toisiinsa yhteyttä LinkedInin suljetussa keskustelufoorumissa, jossa on helppo täydentää ja jatkojalostaa tapaamisissa virinneitä keskusteluja, jakaa informaatiota tai vaikkapa kysyä muilta neuvoja.

Johtajaklubin vuosimaksu (2017-2018)

Klubi on kestotilaus, joka jatkuu aina 12 kuukauden jaksoissa (ks. peruutusehdot jäljempänä).
Johtajaklubin vuosimaksu on Kuopion alueen kauppakamarin jäsenille
1 290 € + alv/12 kk (normaalihinta 1 590 € + alv/12 kk)

Johtajaklubin vuosimaksu sisältää:

•   5 klubitapaamista
•   ½ -1 päivän koulutuksen Kuopion alueen kauppakamarin valikoimasta (arvo noin 300 €)
•   kaksi valinnaista ammattikirjaa (arvo noin 2x40 €)
•   suljetun klubilaisten keskustelufoorumin LinkedInissä
•   asiantuntijoiden puheenvuoroja
•   keskusteluja ohjaavan ammattifasilitaattorin
•   kokoontumistilat ja tarjoilut
•   aitoa, konkreettista vertaistukea
•   vinkkejä ja uusia ajattelumalleja
•   pitkäkestoisen luottamusverkoston  

 

Johtajaklubissa verkostoidut tehokkaasti ja kehität samalla omaa osaamistasi! Tervetuloa Johtajaklubiin!
Lisätietoja ja ilmoittautumiset:

Koulutuspäällikkö Johanna Haapakorva
p. 050 379 4795
johanna.haapakorva@kuopiochamber.fiJohtajaklubin säännöt ja maksuehdot

Johtajaklubin vuosimaksu sisältää 12 kuukauden jäsenyyden. Kauppakamarin jäsenyrityksille vuosimaksu on noin 30 % normaalihintaa edullisempi. Maksu laskutetaan yhdessä erässä etukäteen ennen klubikauden alkamista.

Klubi on kestotilaus, joka jatkuu aina 12 kuukauden jaksoissa kulloinkin voimassa olevaan hintaan, ellei klubilainen kirjallisesti ilmoita eroamisestaan viimeistään 30 päivää ennen seuraavan 12 kk:n jakson alkua. Kauppakamari pidättää oikeuden hinnanmuutoksiin. Klubin vuosimaksuun kuuluva ammattikirja ja koulutus on lunastettava ennen seuraavan klubijakson alkamista. Kauppakamarilla on oikeus kertoa osallistujien ja yritysten nimet mahdollisille osallistujille sekä Johtajaklubiin jo ilmoittautuneille.


Johtajaklubin jäsenyys on henkilökohtainen. Klubilaisten kesken käydyt keskustelut ovat luottamuksellisia. Klubin tilaisuuksissa ei käydä myynti- tai ostokeskusteluja.