Vaikuttaminen

Kauppakamarin jäseninä ovat yritysten lisäksi myös kunnat, oppilaitokset ja monet muut yhteisöt. Kauppakamari on siten luonteva yritysten ja muiden elinkeinoelämän toimijoiden vaikuttamis- ja verkostoitumisfoorumi.

Kauppakamarin seminaareissa, kokouksissa ja tapahtumissa jäsenet voivat löytää uusia asiakaskontakteja ja yhteistyökumppaneita. Lisäksi Kuopion alueen kauppakamarin hallitus, osastojen hallitukset ja valiokunnat tekevät tehokasta vaikuttamistyötä.
kihankkeen valikoituivat neljästä vaikuttamisen ja edunvalvonnan kokonaisuudesta, jotka koskevat teollisuutta ja infrastruktuuria, kasvua ja kansainvälisyyttä, palveluja sekä osaamista.
”Suomen pisimmäksi vilkkaasti liikennöidyksi tieosuudeksi valtatie 5:n taso on luvattoman heikko. Nopeusrajoituksen tulisi tieosuudella olla ympärivuotisesti 100 km tunnissa. Tämän voisi toteuttaa ohituskaistatiellä, jossa kaistat erottaisiin kaiteella”, toimitusjohtaja Silja Huhtiniemi linjaa.

Kustannuksia Helsingistä Kuopioon yltävällä hankkeella olisi arviolta 300 miljoonaa euroa. Iisalmeen saakka kustannuksia tulisi arviolta 400 miljoonaa euroa. Tason nosto lisäisi teollisuuden kilpailukyvyn lisäksi tien turvallisuutta. Tie on myös keskeinen henkilöliikenteen ja matkailun väylä.
Tällä hetkellä suunnitelmat etenevät paloina: Mikkelin ja Juvan välinen osuus on lähdössä liikkeelle, ja Leppävirran ja Kuopion välinen yhteyden suunnitelma on valmis.
Kauppakamarin aktiivisen edunvalvonnan tähtäimenä ovat tulevat hallitusneuvottelut. Hankkeessa tehdään tiivistä yhteistyötä Etelä-Savon kauppakamarin ja Pohjois-Savon Ely-keskuksen kanssa. Lisäksi valtatie 5:n parantaminen otetaan teollisuus- ja infravaliokuntien painopisteiksi. - See more at: https://cdn.hurja.fi/preview.php?edit=true&dir_id=20377&mode=dir#sthash.Q2b3OaSV.dpuf

Kärkihankkeena Viitostie


Itä-Suomen maakuntaliitot sekä Kuopion alueen ja Etelä-Savon kauppakamarit ovat nostaneet Viitostien kärkihankkeekseen. Niin on tehty myös Itä-Suomen liikennestrategiassa. 56 yritysjohtajaa allekirjoitti alkuvuodesta Viitostien tason nostamista vaativan aloitteen.

Alueellisen saavutettavuuden kannalta Viitostien rooli on kiistaton. Se on Suomen pisin vilkkaasti liikennöity tieosuus, jota käyttää yksityisautoilijoiden ja turistien lisäksi raskasliikenne. Sujuva rekkaliikenne on olennaista koko väylän häiriöttömälle käytölle. Tähän päästään kohottamalla ympärivuotinen nopeusrajoitus 100 kilometriin tunnissa koko väylälle tieliikennehankkeeksi kohtuuhintaisella jatkuvalla ohituskaistatiellä.

Lisätietoja Vahva Viitosväylä -esitteestä
Yritysjohtajien vetoomus Viitostien parannuksista kansanedustajille 19.10.2015
Yritysjohtajien mielipidekirjoitus Viitostien parannuksista 30.1.2015