Pohjois-Savon yritysten suhdannetilanne oli heinäkuussa tavanomaista parempi

31.07.2019

Yritysten tuotanto- ja myyntimäärät lisääntyivät toisella vuosineljänneksellä. Ammattitaitoisen työvoiman puute on yleinen ongelma - kysynnän vaimeus rajoittaa samaan aikaan toimintaa osalla yrityksistä. Suhdannetilanne pysynee lähikuukausina ennallaan.

Pohjois-Savon teollisuuden, rakentamisen ja palvelualojen yritysten suhdannearviot pysyivät melko vakaina alkukesän 2019 aikana. Tämänhetkinen tilanne arvioitiin heinäkuussa vähän tavanomaista suotuisammaksi, saldoluku 7 (huhtikuussa 6).
Suhdanteiden ennakoidaan pysyvän lähikuukausina ennallaan, saldoluku 0.

Huhtikuussa tehdyssä tiedustelussa vastaava saldoluku oli -4. Heinäkuussa sekä paranemista että heikkenemistä ennakoi 13 % alueen vastaajista. Ennallaan suhdanteet säilynevät 74 %:lla vastaajista. Pohjois-Savon yritysten suhdannenäkymät ovat hieman koko maan keskiarvoa valoisammat.
Tuotanto- ja myyntimäärät kasvoivat hieman huhti-kesäkuussa. Kasvun ennakoidaan jatkuvan myös kolmannella vuosineljänneksellä.

Henkilökuntaa palkattiin lisää alkukesällä. Loppukesän ja alkusyksyn aikana työvoima pysynee keskimäärin ennallaan. Ammattitaitoisen työvoiman saaminen oli heinäkuussa yleisin tuotantokapeikko 36 %:n osuudella. Kysynnän heikkous oli ongelmana 26 %:lla alueen vastaajista ja 13 %:lla oli rahoitusvaikeuksia.

Tuotantokustannukset ovat kohonneet viime kuukausina melko yleisesti ja kannattavuus on jäänyt vuoden takaista heikommaksi.
 
Tiedot käyvät ilmi Elinkeinoelämän keskusliiton EK:n heinäkuussa 2019 tekemästä suhdannetiedustelusta.
Suhdannebarometrin tulokset EK:n sivuilla
 

Facebook LinkedIn Twitter Whatsapp Email