Fast Track Ruotsin elintarvikemarkkinoille

02.03.2020

Viisi pohjoissavolaista elintarvikealan yritystä osallistui tutustumismatkalle Tukholmaan tammikuussa
 
Elintarvikealan yrityksiä osallistui Savonia-ammattikorkeakoulun ja Kuopion alueen kauppakamarin koordinoimaan Fast Track -vientivalmennukseen syksyllä 2019. Vientivalmennus huipentui yhteiseen tutustumis- ja kontaktointimatkaan kohdemarkkinaan Ruotsiin tammikuun 2020 viimeisellä viikolla. Matkan tarkoituksena oli tutustua Ruotsin elintarvikemarkkinaan sekä avata yrityksille uusia kansainvälisiä liiketoimintamahdollisuuksia ja luoda kontakteja paikallisten toimijoiden kanssa.

Ruotsi on kohdemaana hyvin samankaltainen kuin kotimarkkinamme, mutta naapurimme elintarvikemarkkinoilta löytyy erojakin. ”Esimerkiksi päivittäistavarakauppa on Ruotsissa Suomen tavoin keskittynyttä ja suurilla toimijoilla on markkinavaltaa. Suuret trendit, kuten kestävä kehitys, kasvipohjainen ruoka, välipalat ja valmiit ruokaratkaisut sekä terveellinen ruoka, mullistavat digitalisaation lisäksi elintarvikemarkkinaa ja päivittäistavarakauppaa. Samat trendit näkyvät myös Suomessa, mutta ovat ehkä jopa hieman vahvemmin esillä täällä Ruotsissa”, toteaa yritysneuvoja Vilma Rissanen Business Finlandin Ruotsin toimistosta. Rissanen kertoo, että Ruotsissa keskitytään myös Suomea enemmän konseptien luomiseen niin elintarvikkeiden markkinoinnissa kuin myynnissä. Vientiä aloitellessa onkin tärkeää tuntea kohdemarkkina sekä kohdemaan kuluttaja ja asiakasyritys hyvin ja tähän pyrittiin myös yritysryhmän yhteismatkalla Ruotsiin.
 
Markkinatuntemusta ja verkostoja

Yritysryhmän tehokkaaseen ja tiiviiseen matkaohjelmaan kuului tapaamisia elintarvikealan eri asiantuntijatahojen ja mahdollisten yhteistyökumppaneiden kanssa, tutustumista paikallisiin elintarvikeliikkeisiin ja supermarketteihin sekä verkostoitumistapahtuma Suomen suurlähetystössä. Yhteismatkalla mukana olivat Olvi, Peltolan Juustola, Pakkasmarja ja Maitomaa. Lisäksi vientivalmennukseen osallistui startup-yritys Probitat.

Tutustumismatkalla yritykset saivat arvokasta markkinatuntemusta ja tietoa esimerkiksi kohdemaan kilpailutilanteesta sekä markkinan erikoistuntemusta. ”Tällaisilla tutustumismatkoilla on mahdollista tavata mahdollisia yhteistyökumppaneita sekä oppia heiltä kohdemaan käytäntöjä ja saada vinkkejä ja neuvoja markkinoilla etenemiseen sekä parhaassa tapauksessa myös palautetta oman konseptin hiomiseen. Matkan jälkeen markkina ja paikalliset käytännöt ovat tutumpia, mikä antaa aikaisempaa paremmat edellytykset oman vientistrategian rakentamiseen ja kehittämiseen”, Vilma Rissanen kiteyttää.

Ruotsin matkan ohjelma oli suunniteltu mukaan lähtevien yritysten tarpeiden ja toiveiden mukaan. ”Matkaohjelma osui kohdalleen. Matkan aikana tapasimme käytännössä kaikki Ruotsin tärkeimmät vähittäiskaupan toimijat ja tutustuimme tapaan tehdä bisnestä Ruotsin elintarvikemarkkinassa. Yhteismatkasta jäi erittäin positiivinen kuva. Iso kiitos kuuluu etenkin Savonian opiskelijalle Simonille, jolla oli valmiit kontaktit markkinaan sekä erittäin hyvä markkinatuntemus. Paras markkinaan tutustumismatka, jolla olen ollut mukana”, kertoo Pakkasmarjan toimitusjohtaja Matti Leinonen. Fast Track -vientivalmennuksen ja yhteismatkan tavoitteena oli antaa ensisysäys uudelle markkina-alueelle ja edistää yritysten kansainvälistymisvalmiutta.

Yhteismatkan organisoinnista vastasivat Fast Track -hanke*, Savonian BBA -opiskelija Simon Stockås ja Team Finland -toimijat.
 
Lähde mukaan Kiinaan

Ensi syksynä Fast Track-valmennuksesta suunnataan Shanghaihin. Fast Track -vientivalmennus painottuu asiantuntijoiden tukemaan yhteistyökumppanihakuun Kiinan markkinoilta ja mukaan valmennukseen haetaan nyt yrityksiä.
 
Lisätietoja Fast Track -vientivalmennuksesta:

Projektipäällikkö, Minna Tarvainen, Savonia-ammattikorkeakoulu, p. 044 785 6981, minna.tarvainen@savonia.fi
Palveluneuvoja Mari Polvinen, Kuopion alueen kauppakamari, p. 044 732 0838, mari.polvinen@kuopiochamber.fi

* Fast Track -hankkeen toteuttavat Savonia-ammattikorkeakoulu ja Kuopion alueen kauppakamari.
Rahoittajina toimivat Euroopan sosiaalirahasto ja ELY-keskus. Yhteistyötahoja mm. Team Finland toimijat.
 

Facebook LinkedIn Twitter Whatsapp Email