Kauppakamarien kysely: Yrityksiltä ruusuja hallitukselle epidemian hoidosta - risuja taloudenhoidosta

06.05.2020

Neljä viidestä pohjoissavolaisista yrityksistä kiittää hallitusta epidemian hoidosta. Koronan leviämistä on osattu hillitä hyvin ja terveydenhuolto ei ole vielä kuormittunut.
Kuitenkin reilu puolet yrityksistä kokee, että hallitus on hoitanut huonosti talouskriisiä. Epidemian vaikutukset yritysten liiketoimintaan on edellisestä kyselystä (20.4.) pahentuneet, ja nyt jo 83 prosentilla vastaajista liikevaihto on laskenut.  Yritykset ennakoivat, että seuraavan kahden kuukauden aikana 68 prosenttia vastaajista joutuu lomauttamaan tai irtisanomaan henkilöstöään.

”On hyvä, että rajoitustoimia aloitetaan nyt purkamaan. Ihmisten terveydestä ja turvallisuudentunteesta tulee samalla huolehtia, koska moni varoo epidemian toista sekä kolmatta aaltoa. Jos epidemia saadaan pidettyä kurissa, on keskeistä purkaa rajoitustoimenpiteitä jo aiemmin”, korostaa Kuopion alueen kauppakamarin toimitusjohtaja Kaija Savolainen.

”Yritykset peräänkuuluttavat edelleen suoria, toimialakohtaisia tukia. Moni toimiala, kuten vaikka startup-yritykset, ovat tällä hetkellä väliinputoajia. Näiden lisäksi tulee elvytystoimet, kuten infrahankkeet, saada pikimmiten käyntiin. Tämä parantaa nopeasti työllisyyttä ja generoi siten myös verotuloja”, Savolainen muistuttaa.
 
Kauppakamarien kysely tehtiin 4.5.2020. Kyselyyn vastasi Pohjois-Savon alueelta noin 100 yritystä.  Aiemmat vastaavanlaiset kyselyt on toteutettu 16.-17.3., 30.3., ja 20.4.2020
 

Facebook LinkedIn Twitter Whatsapp Email