Kuopiolaiset yritykset terveysteknologia edellä Britannian markkinoille

29.03.2019

Kuopion alueen kauppakamarin uudistuvan strategian yhtenä tavoitteena on tuplata vientiyritysten määrä toiminta-alueellamme vuoteen 2030 mennessä. Tavoite on kova, mutta alueen vahvan yrityskentän ja osaamisen kautta täysin toteutettavissa. Kauppakamari pyrkii vaikuttamistyöllä edistämään viennin kasvua ja on mukana konkreettisissa toimenpiteissä vientiyritysten määrän kasvattamiseksi.

Kauppakamarin yhtenä konkreettisena toimenpiteenä on Fast Track -vienninedistämisprojekti, jossa kauppakamari toimii projektin osatoteuttajana. Projekti toteutetaan hankerahoituksella ja hankeaikana on tarkoitus kehittää helposti toteutettava ja yrityskohtaiset tarpeet huomioiva toimintamalli alueen yritysten vientitoiminnan tukemiseksi.

Kuopio goes London

Ensimmäinen yritysryhmä muodostui terveysteknologia-alan yrityksistä ja kohdemarkkinaksi valikoitui Iso-Britannia. Fast Track -projekti järjesti yhteistyössä Business Kuopion kanssa vienninedistämis- ja kontaktointimatkan Kuopion alueen yrityksille Lontooseen 17.–22.3.2019. Mukana oli kymmenen vientivalmiuksien eri vaiheessa olevaa terveysteknologia-alan yritystä sekä muita toimijoita ja asiantuntijoita. Matkan lähtökohtana oli tarjota osallistujille kansainvälisiä businessmahdollisuuksia, uusia ideoita liiketoimintaan sekä verkostoitumisen mahdollisuuksia paikallisten toimijoiden kanssa.

Lontoossa yritykset osallistuivat Future Healthcare 2019 -messuille. Messujen yhteisosasto kantoi nimeä "Finnish Health Innovations" ja kuopiolaista Health-osaamista painottava osasto kiinnosti paikallisia messukävijöitä.  Brexitistä ja sen aiheuttamasta epävarmuudesta huolimatta Britanniassa on selkeästi vahva tahto tehdä kansainvälistä yhteistyötä. 


Kuvasatoa Future Healthcare 2019 -messuilta.

Building future relations in Health

Ajallisesti matka sijoittui tulevan Brexitin kannalta jännittävään ajankohtaan. Kuopio ja alueen yritykset halusivat kuitenkin kääntää tilanteen positiiviseksi ja rakentaa pitkäaikaisia suhteita ja yhteistyöverkostoja Iso-Britanniaan terveysalalla. Vahvassa yhteistyöhengessä yritykset osallistuivat Business Finlandin ja Suomen Suurlähetystön järjestämään Building future relations in Health -tilaisuuteen Suomen suurlähettilään residenssissä ja tapahtumaan oli kutsuttu paikallisia terveysteknologia-alan asiantuntijoita verkostoitumaan suomalaisten yritysten kanssa.


Paneelikeskustelua Building future relations in Health -tilaisuudessa.

Verkostojen luomista kohdemarkkinassa

Fast Track -vientivalmennukseen kuuluu systemaattista kontaktihakua kohdemaasta, näin yritykset saavat tehokkaasti yhteistyömahdollisuuksia avattua kohdemarkkinaan. Yhteisen ohjelman lisäksi yritykset olivat sopineet paikallisen konsultin avulla omia tapaamisia matkan ajaksi. Lontoon matkan aikana tähdentyikin, että yritysten on tärkeää panostaa verkostojen luomiseen kansainvälisesti. Yrityksille matkasta jäi käteen uusia kontakteja ja matkan jälkeen jatkuu määrätietoinen yhteydenotto Iso-Britannian kontaktien suuntaan.


Matkaryhmän Wrap up -illallinen.

Mukana Kuopio goes London -matkalla:

Neurocenter Finland, Adamant Health, Oplatek, RNatives, Ergorest, Afekta, Navisec Health, Salli Systems, Medfiles ja Monidor.

Ensi syksynä Kuopio Goes Nordic

Kuopiolaista osaamista viedään maailmalle myös jatkossa, kun seuraavaksi suunnataan pohjoismaihin. Syksyllä 2019 pohjoissavolaisille valmistavan teollisuuden ja rakennusalan yrityksille järjestetään vienninedistämismatka Norjaan ja elintarvikealan yrityksille Ruotsin ja Tanskan markkinoille. Molemmat matkat pitävät sisällään myös keväällä alkavan Fast Track -vientivalmennuksen.

Matkan organisoinnista vastasivat Fast Track -hanke** ja BusinessKuopio/Invest and Grow in Kuopio Region -hanke*. Yhteistyökumppaneina Kuopio Health, ELY sekä Business Finland ja Team Finland.

*) Invest and Grow in Kuopio Region -hankkeen toteuttaa Kuopion kaupungin Yrityspalvelu (1.1.2018-30.6.2020). Rahoittajina toimivat Euroopan aluekehitysrahasto, Pohjois-Savon liitto ja Kuopion kaupunki.

**) Fast Track -hankkeen toteuttavat Savonia-ammattikorkeakoulu ja Kuopion alueen kauppakamari. Rahoittajina toimivat Euroopan sosiaalirahasto ja ELY-keskus. Yhteistyötahoja mm. Team Finland toimijat.

Lisätietoja Fast Track- hankkeesta ja palvelusta:
Fast Track- hankkeen projektipäällikkö
Minna Tarvainen, Savonia-ammattikorkeakoulu, p. 044 785 6981, minna.tarvainen@savonia.fi

Palveluneuvoja
Mari Polvinen, Kuopion alueen kauppakamari, p. 044 732 0838, mari.polvinen@kuopiochamber.fi

Teksti ja kuvat: Mari PolvinenFacebook LinkedIn Twitter Whatsapp Email