Maksuttomasta mentorointiohjelmasta osaajien verkosto

12.10.2018

Kuopion alueen kovat kasvutavoitteet vaativat kehittyvää työelämän osaamista.  Koska toimialat ylittävä yhteistyö luo kasvun ja oppimisen mahdollisuuksia, tarjoaa Kuopion alueen kauppakamari uudenlaisen valmentavan mentoroinnin koulutusohjelman yrityksille. Mentorivalmentajaksi-ohjelmassa osaajat oppivat toisiltaan valmentavan mentoroinnin menetelmin.

Ohjelmassa mentorointi käsitetään perinteisen uramentoroinnin sijaan vertaisoppimisena kahden osaajan, mentorin ja aktorin, välillä. Ohjelmassa mentorit saavat valmentavan johtamisen koulutusta ja pääsevät käytännössä harjoittelemaan sitä aktorin kanssa paritapaamisissa. Aktorille ohjelma tarjoaa mahdollisuuden kehittää osaamistaan ja verkostojaan keskustelun ja reflektoinnin menetelmin. Ohjelma tarjoaa työkaluja myös itsensä johtamiseen.

Kauppakamari hakee ohjelmaan ennakkoluulottomia ja oman ammattitaidon kehittämisestä kiinnostuneita osaajia sekä mentoreiksi että aktoreiksi. Ohjelmaan ilmoittaudutaan ensin mukaan organisaationa, josta yhdessä organisaation kanssa valitaan mukaan sopivimmat osaajat.

Ohjelmaan osallistuminen on maksutonta. Aiempaa kokemusta mentorointihankkeista ei vaadita ja toimiala voi olla mikä tahansa. Ohjelma sopii monenlaisille organisaatioille, jotka haluavat kehittää osaamistaan, verkostoitua ja luoda vertaisoppimistilanteita.

Ohjelmaa on rakennettu kauppakamarin osaamisvaliokunnassa, jossa on edustettuna lähes kolmenkymmenen alueen yrityksen HR-johtoa, oppilaitoksia ja julkisen puolen toimijoita. Pitkällä aikavälillä ohjelmasta luodaan osaavan työvoiman kohtauspaikkaa, jolla on positiivinen vaikutus alueen työmarkkinoihin ja yritysten liiketoimintaan. Samalla organisaatioiden oma mentoritoiminta kehittyy, lisääntyy ja vakiintuu.

Rahoittajina toimivat EU-osarahoitus ja Etelä-Savon ELY-keskus kansallisena rahoittajana.
 
Lisätietoja:
palvelujohtaja Johanna Haapakorva
Kuopion alueen kauppakamari
johanna.haapakorva@kuopiochamber.fi
p. 050 - 379 4795

    


Facebook LinkedIn Twitter Whatsapp Email