Mestarin yhtiöittäminen oltava avointa ja markkinaperusteista

01.06.2020

KANNANOTTO  1.6.2020
 

Mestarin yhtiöittäminen oltava avointa ja markkinaperusteista

 
Tausta
 
Elinkeinoelämä on kiinnittänyt huomiota Kuopion kaupungin omistajapolitiikkaan ja omistajaohjaukseen, kun erityisesti kaupungin strategiassa korostetaan uudistuvaa ja kansainvälistä elinkeinoelämää ja hyvää yritysilmastoa.
 
Kuntatekniikkaliikelaitos Mestarin on nähty toimivan laajamittaisesti markkinoilla. Mestarin liikevaihto on noin 33,6 miljoonaa euroa (vuonna 2017). Liikevaihdosta noin 3,7 miljoonaa kohdistuu muille kuin Kuopion kaupungille, josta noin neljäsosa kohdistui kaupunkikonsernin ulkopuolisille asiakkaille (KKV).
 
Kuopion kaupunginvaltuusto on 18.11.2019 päättänyt yhtiöittää Kuntatekniikkaliikelaitos Mestarin ja uusi yhtiö aloittaa toimintansa 1.1.2021.
 

Kauppakamarin kannanotto ja edellytykset
 
Kuopion alueen kauppakamari kannattaa Mestarin toiminnan yhtiöittämisen, mutta haluaa kiinnittää huomiota erityisesti markkinaperusteiseen hinnoitteluun. Liiketoiminnan yhtiöittäminen ja osittainen markkinoilta vetäytyminen eivät korjaa kilpailuttamisen puutteesta johtuvia kilpailuneutraliteettiongelmia. Kauppakamari edellyttää, että yhtiön toiminnan läpinäkyvyyttä parannetaan tosiasiallisesti erityisesti kirjanpidossa. Myös omistajanohjausta tulee kehittää parantamalla avoimuutta sekä selkeyttämällä toimijoiden roolit.
 
Kauppakamari suhtautuu kuitenkin kriittisesti in-house toimintaan: yhtiö voi myydä palveluja Kuopio-konsernin tytäryhteisöille ilman, että tytäryhteisöjen tarvitsee kilpailuttaa hankintoja. Toiminta in-house muodossa ei ole läpinäkyvää eikä siten kustannustehokasta.  Kauppakamari edellyttääkin, että suunnitelmasta Mestarin toimimisesta in-house yhtiönä luovutaan. Perustettavan Mestar Oy:n tulee toimia täysin avoimilla markkinoilla ja hankkeita sekä projekteja tulee pilkkoa sekä avata kaikille avoimille markkinoille kilpailutukseen. Kauppakamarin näkemyksen mukaan avoimesti kilpaillut markkinat takaavat kustannustehokkaan toiminnan lisäksi laadukkaan työn ja kuntalaisten verorahojen järkevän käytön.
 
Kauppakamarin kantaa tukee myös alkuvuoden 2020 aikana Kuopion kaupungin tilaama selvitys, jossa arviotiin eri malleja, millä Mestar voisi toimia. (http://publish.kuopio.fi/kokous/2020652269-11-1.PDF) Selvityksessä haastateltiin eri sidosryhmien lisäksi muiden kaupunkien edustajia.
 
 
Kuopion alueen kauppakamari
Kaija Savolainen
toimitusjohtaja

 
 

Facebook LinkedIn Twitter Whatsapp Email