Myönteinen vire jatkuu Pohjois-Savon taloudessa

31.07.2017


Elinkeinoelämän keskusliiton ja Kuopion alueen kauppakamarin julkistama elinkeinoelämän suhdannebarometri osoittaa, että myönteinen talouden kehitys on vahvistunut Pohjois-Savossa kesän aikana. Teollisuudessa ja rakentamisessa suhdannetilanne arvioidaan selvästi tavanomaista paremmaksi. Myös palvelualoilla näkymien odotetaan hiljalleen kohentuvan.
 
”Barometrivastausten valossa ylivoimaisesti suurin osa maakunnan yrityksistä uskoo suhdanteiden säilyvän lähikuukausina ennallaan”, Kuopion alueen kauppakamarin toimitusjohtaja Silja Huhtiniemi toteaa.
 
Lisääntynyt kysyntä luo omat haasteensa. ”Toisin kuin vielä keväällä, useat rakentamisen ja teollisuuden alan yritykset kertovat nyt kapasiteettipulasta”, Huhtiniemi avaa barometrin tuloksia.
 
Myös ammattityövoiman puute vaivaa maakunnassa edelleen. ”Työntekijöitä on kuitenkin löytynyt, sillä henkilökunnan määrä on lisääntynyt yleisesti erityisesti teollisuudessa ja rakentamisessa, mutta jonkin verran myös palvelualoilla”, Huhtiniemi kertoo ja uskoo osan henkilöstömäärän kasvusta selittyvän kesään liittyvällä kausivaihtelulla.
 
Lähikuukausina henkilökunnan määrän ei uskota enää kasvavan. Teollisuudessa ja rakentamisessa on näkyvissä jopa lievää henkilöstömäärän laskua. 
 
Maakunnan teollisuudessa ja rakentamisessa tuotantokapasiteetti hyvin hyödynnettynä                 
Pohjois-Savon teollisuuden ja rakentamisen tämänhetkistä tilannetta mittaava saldoluku oli heinäkuussa 34, kun vastaava saldoluku oli huhtikuussa tehdyssä tiedustelussa 2. Saldoluku lasketaan myönteisten ja kielteisten vastausten osuuksien erotuksena.
 
Loppukesää ja alkusyksyä koskevat suhdannenäkymät ennakoivat tilanteen paranevan edelleen hieman myös jatkossa. Suhdanneodotuksien viimeisin saldoluku oli 5 (huhtikuussa 17). Heinäkuussa valtaosa vastaajista, 95 %, arvioi suhdanteiden pysyvän lähikuukausina ennallaan. Pohjois-Savon teollisuuden ja rakentamisen suhdanneodotukset ovat lievästi koko maan keskiarvoa varovaisemmat.
 
Tuotantomäärät kasvoivat yleisesti toisen vuosineljänneksen aikana. Tuotanto lisääntynee edelleen hieman myös syksyn aikana. Tuotantokapasiteetti oli heinäkuussa melko hyvin hyödynnettynä, sillä kapasiteetti oli kokonaan käytössä 84 %:lla vastaajista. Tilauskirjat ovat kohonneet selvästi tavanomaista runsaammiksi, saldoluku 37. Valmiiden tuotteiden varastot ovat vähän tavanomaista ohuemmat.
 
Henkilöstö lisääntyi kesän alussa yleisesti. Työvoima ennakoidaan vähennettävän jonkin verran kesän lopulla ja syksyn alussa. Tuotantokapeikkoja oli heinäkuussa 78 %:lla Pohjois-Savon vastaajista. Kapasiteettipula oli yleisin kapeikkotekijä 43 % osuudella. Ammattityövoiman saannissa oli ongelmia 23 %:lla vastaajista ja 21 % totesi kysynnän olevan riittämätöntä. Kannattavuus oli vuoden takaista parempi.
 
Pohjois-Savon palveluissa suhdanne edelleen normaalia heikompi
 
Palvelualojen yritysten suhdannetilanteen arvioidaan parantuneen hieman alkukesän aikana, mutta tilanne oli heinäkuussa edelleen jonkin verran normaalia huonompi (saldoluku -22). Huhtikuisessa tiedustelussa samainen saldoluku oli -27.
                                                             
Lähikuukausien suhdannenäkymät kirkastuivat lievästi kesän alussa. Lähikuukausia koskevien odotuksien saldoluku oli heinäkuussa 11, sillä vastaajista 18 % ennakoi paranemista ja 7 % yrityksistä arvioi suhdanteiden olevan heikkenemässä. Huhtikuisessa tiedustelussa suhdanneodotuksien saldoluku oli 5. Pohjois-Savon palveluyritysten suhdannekuva on lievästi koko maan keskiarvoa harmaampi.
 
Myyntimäärät lisääntyivät huhti-kesäkuun aikana ja myynnin ennakoidaan kasvavan vähän myös syksyn lähestyessä. Henkilökunnan määrä kasvoi jonkin verran kesän alussa. Työvoiman määrä pysynee ennallaan kolmannella vuosineljänneksellä.
 
Tuotantokapeikkoja ilmoitti heinäkuussa 52 % Pohjois-Savon palvelualojen vastaajista. Kysyntä oli heikkoa 33 %:lla yrityksistä ja ammattitaitoisesta työvoimasta oli pulaa 15 %:lla vastaajista. Kannattavuus oli keskimäärin hieman vuoden takaista parempi.
 
 
Tiedusteluvastaukset kerättiin heinäkuun 2017 aikana. Tiedusteluun vastasi 61 yritystä, jotka työllistävät yhteensä 7 790 henkeä. Suhdannebarometri ja tiedotteet ovat nähtävissä myös EK:n internetsivuilla www.ek.fi.
 
 
 
 
Lisätietoa:
 
Silja Huhtiniemi, toimitusjohtaja, Kuopion alueen kauppakamari
p. 050-4120559 / silja.huhtiniemi@kuopiochamber.fi
 
Penna Urrila, Johtava ekonomisti, Elinkeinoelämän keskusliitto
p. 040-5707860 / penna.urrila@ek.fi
 

Facebook LinkedIn Twitter Whatsapp Email