Opitaan yhdessä -blogikirjoitus

16.09.2019Tänä syksynä otin käyttöön uuden, vanhan tavan: aloin kirjoittaa oppimispäiväkirjaa. Sen avulla reflektoin päivittäistä toimintaani ja pyrin ohjaamaan sitä kohti tavoitteitani. Toivon, että tapa auttaisi minua kehittymään ja pitämään yllä jatkuvan oppimisen liekkiä.
Kipinöitä kyllä riittää! Joka puolelta saa nyt kuulla siitä, kuinka työelämän murros pakottaa meidät uuden oppimiselle ja ajattelun taidot ovat entistä tärkeämpiä hektisessä maailmassa.

Työssäni osaamisen teemat ovat vahvasti läsnä yritysten ja verkostojen tasolla. Yksilötason osaaminen on kunnossa pidettävä kotipesä, mutta yrityksen menestyksen ratkaisee kuitenkin tiimipeli, eli organisaation kokonaiskyvykkyys.

Tämän päivän menestyvä organisaatio on oppiva organisaatio. Yhä enemmän yrityksissä kiinnitetään huomiota siihen, miten päivittäin opitaan ja miten kulttuuri mahdollistaa oppimisen. Uudenlaisia tapoja ja digitaalisia alustoja on kehitetty tukemaan organisaatioiden tavoitteellista oppimista.

Osaamisen kehittämisessä käytetään nyt erityisesti erilaisia sparraavia vuorovaikutuksen muotoja, kuten mentorointia ja coachingia, organisaation sisäisten kehitys- ja valmennuskeskusteluiden rinnalla. Oppivat organisaatiot soveltavat käytäntöjä ennakkoluulottomasti. Niissä jokainen on vastuullinen kehittämään vuorovaikutustaitojaan ja kykyään jakaa osaamistaan muille.

Esimerkiksi teknologiayhtiö Reaktor on luonut työntekijöiden välisen ”kehittymiskeskustelun” mallin perinteisen johtovetoisen  kehityskeskustelun rinnalle, jossa tukea omiin työhaasteisiin saadaan keskinäisellä sparrauksella. Vertaismentorointi toimii keskusteluyhteytenä kollegoiden välillä organisaation sisäisen oppimiskyvykkyyden kehittäjänä.

Oppiva organisaatio osaa valjastaa myös verkoston osaajiensa sparraajiksi. Verkostojen hyöty nähdään perinteisesti myynnillisesti, mutta oppimisen näkökulma on vähintään yhtä merkittävä.

Olemme avoimin mielin lähteneet kokeilemaan verkoston välisen vertaismentoroinnin ideaa tänä vuonna toteutetussa Co-learn Kuopio -valmennusohjelmassa, jossa on mukana alueemme osaajia yli 30 eri yrityksestä. Ohjelmassa osapuolet kehittyvät toistensa sparraajina valmentavan mentoroinnin menetelmin. Osallistujat ovat heittäytyneet rohkeasti uudenlaiseen asetelmaan ja lähteneet harjoittelemaan pitkäjänteisyyttä vaativia taitoja.

Jatkuva oppiminen vaatii uteliasta asennetta, aktiivisuutta, suunnitelmallisuutta ja seurantaa. Luottamus, avoimuus ja vuorovaikutustaidot korostuvat, kun halutaan oppia toisilta ja yhdessä toisten kanssa. Bonuksena voi saada valtavan määrän oppimisen iloa!

Facebook LinkedIn Twitter Whatsapp Email