Pohjois-Savon palvelualoilla käänne kasvuun

31.01.2018

Elinkeinoelämän keskusliiton ja Kuopion alueen kauppakamarin julkistama elinkeinoelämän suhdannebarometri ennustaa yritysten tuotannon ja myynnin jatkuvan ripeänä. Hyvät kasvuodotukset näkyvät myös Pohjois-Savon tason tuloksissa.
Palvelualat seuraavat teollisuuden jo pidempään jatkunutta suhdannetilanteen positiivista kehitystä. Odotettu käänne on realisoitunut talven aikana ja sen uskotaan jatkuvan lähikuukausina.

”Nyt jo noin kolmannes palvelualojen yrittäjistä kuvaa tilannetta normaalia paremmaksi ja suhdanteen odotetaan edelleen vahvistuvan. On upeaa huomata alan työvoimaodotusten olevan nousussa”, Kuopion alueen kauppakamarin toimitusjohtaja Silja Huhtiniemi kommentoi barometrin tuloksia.
Kasvun käynnistyttyä myös palveluyrityksissä kipuillaan työvoiman saatavuuden kanssa.
”Pohjois-Savossa on aika laajalti tunnistettu, että osaavan työvoiman saatavuus on merkittävä haaste maakunnan teollisissa yrityksissä. Suhdannebarometrin tulosten valossa ongelma on teollisuutta laajempi ja koskee nyt myös palvelualoja.”

Teollisuus jatkaa uuden työvoiman palkkaamista               
Pohjois-Savon teollisuuden ja rakentamisen suhdannearviot olivat myönteisiä vuoden 2018 alussa. Suhdannetilanteessa ei tapahtunut muutosta syksyiseen verrattuna, mutta lähikuukausien yleistä suhdannekehitystä koskevat odotukset ovat parantuneet talven aikana. Myönteisten ja kielteisten vastausten erotusta kuvaava saldoluku oli suhdannenäkymien osalta 9, kun lokakuisessa tiedustelussa saldoluku oli -14.
Tammikuussa 13 % alueen vastaajista arvioi suhdanteiden kohentuvan lähikuukausina ja vain 4 % alasta ennakoi tilanteen heikkenemistä. Ennallaan suhdanteet säilynevät 83 %:lla yrityksistä. Pohjois-Savon teollisuuden ja rakentamisen suhdannenäkymät ovat hieman koko maan keskiarvoa varovaisempia.

Tuotantomäärien arvioidaan pysyneen keskimäärin lähes ennallaan vuoden 2017 viimeisinä kuukausina. Tuotannon kasvun ennakoidaan vauhdittuvan lopputalven ja alkukevään aikana.  Tuotantokapasiteetti oli tammikuussa melko hyvin hyödynnettynä. Tilauskirjat ovat yleisesti normaalia täydemmät ja valmiiden tuotteiden varastot ovat tavanomaista ohuemmat.
Työvoimaa palkattiin hieman lisää vuoden 2017 viimeisellä neljänneksellä. Henkilöstön määrä kasvanee edelleen myös kuluvan vuoden alkukuukausina. Kapasiteetin puute on tällä hetkellä suurin kasvuneste, myyntihintojen kehitys on ollut viime kuukausina suotuisaa ja kannattavuus kohonnut vuoden takaiseen verrattuna.

Palveluissa käänne parempaan

Palvelualojen yritysten suhdannetilanteen kuvataan parantuneen vuodenvaihteessa. Tämänhetkistä tilannetta kuvaava saldoluku kääntyi pitkästä aikaa plussalle ja oli tammikuussa 16, kun vastaava saldoluku oli lokakuun tiedustelussa -19.
Suhdannenäkymät ovat kirkastuneet talven aikana. Tammikuussa lähikuukausien suhdanneodotuksien saldoluku oli 29, kun edellisessä tiedustelussa vastaava saldoluku oli 17. Vajaa kolmannes Pohjois-Savon yrityksistä odotti suhdannenousua ja vain kaksi prosenttia vastaajista arvioi suhdanteiden olevan hiipumassa. Kaksi kolmasosaa alueen yrityksistä uskoo tilanteen pysyvän ennallaan. Pohjois-Savon palvelualojen yritysten suhdanneodotukset ovat koko maan keskiarvoa myönteisemmät.

Myynti lisääntyi hieman loka-joulukuun aikana. Myynnin kasvun uskotaan vilkastuvan kevään edetessä. Henkilöstön määrä väheni aavistuksen verran vuoden 2017 lopulla. Työvoimaodotukset ovat nousussa, ja henkilökuntaa suunnitellaan lisättävän jonkin verran lähikuukausien aikana. Palvelualoilla ammattitaitoisen työvoiman saatavuus on selkeästi suurin kasvun este.

Tiedusteluvastaukset kerättiin tammikuun 2018 aikana. Tiedusteluun vastasi 60 yritystä, jotka työllistävät yhteensä 10 856 henkeä. Suhdannebarometri ja tiedotteet ovat nähtävissä myös EK:n internetsivuilla www.ek.fi.
 
Lisätietoa:
 
toimitusjohtaja Silja Huhtiniemi
Kuopion alueen kauppakamari
silja.huhtiniemi@kuopiochamber.fi
p. 050 – 412 0559
 
johtava ekonomisti Penna Urrila
Elinkeinoelämän keskusliitto
penna.urrila@ek.fi
p. 040 – 570 7860
 

Facebook LinkedIn Twitter Whatsapp Email