Pohjois-Savon yritysten suhdannearviot ovat laskusuunnassa – tämänhetkinen tilanne likimain normaali

29.01.2019

Pohjois-Savon teollisuuden, rakentamisen ja palveluiden yritysten suhdannetilannearviot heikkenivät vuoden 2018 lopussa. Tilanne arvioitiin tammikuussa 2019 likimain normaaliksi, saldoluku 2 (lokakuussa 20).

Lähikuukausien suhdannenäkymät tummenivat vuoden 2018 viimeisinä kuukausina. Suhdanneodotuksien uusin saldoluku oli -20, kun vastaava saldoluku oli lokakuussa -6. Tammikuussa 27 % vastaajista arvioi suhdanteiden olevan hiipumassa ja 7 % yrityksistä ennakoi paranemista.

Ennallaan suhdanteet säilynevät 66 %:lla vastaajista. Pohjois-Savon yritysten suhdanneodotukset ovat koko maan keskiarvoa vaisummat.
 
Tuotanto- ja myyntimäärät pysyivät likimain ennallaan vuoden 2018 viimeisellä neljänneksellä. Tuotanto säilynee lähes muuttumattomana myös kevään lähestyessä.
Henkilöstöä palkattiin kausivaihtelu huomioon ottaen lisää vuoden 2018 loka-joulukuussa. Lähikuukausina työvoima pysynee keskimäärin ennallaan.

Riittämätön kysyntä oli tammikuussa yleisin tuotantokapeikko 39 %:n osuudellaan (lokakuussa 17 %). Ammattitaitoisen työvoiman saanti oli vaikeaa 29 %:lla vastaajista. Lokakuussa rekrytointivaikeuksia oli 41 %:lla yrityksistä. Kannattavuus on viimeaikaisesta kustannusten noususta huolimatta vuoden takaista parempi.

Facebook LinkedIn Twitter Whatsapp Email