Pohjois-Savon yritysten suhdannenäkymät hiipuneet

30.10.2019

Suhdannetilanne laski alkusyksyn aikana hienoisesti miinukselle. Heikko kysyntä on noussut yleisimmäksi tuotantokapeikoksi ja rekrytoinnissa yhä hankaluuksia.
 
Talous on kääntynyt heikompaan ja näkymien odotetaan heikkenevän lähikuukausina.
”Tämä on selvä käänne. Romahdusta yrityksissä ei kuitenkaan odoteta. Yli puolet vastanneista odottaa yrityksensä suhdanteiden säilyvän ennallaan lähikuukausien ajan”, Kuopion alueen kauppakamarin toimitusjohtaja Silja Huhtiniemi kommentoi tuloksia.
”Vaikka viime vuosina paljon esillä olleet vaikeudet osaavan työvoiman saatavuudessa haastavat maakunnan yrityksiä edelleen, isompi kasvun este on nyt kysynnän puute. Lähikuukausina henkilöstömäärä laskenee jonkin verran, mutta lähinnä normaalin kausivaihtelun puitteissa. Pohjois-Savossa vienti on kasvanut viime vuosina vahvasti ja kasvu on jatkunut myös alkuvuonna. On selvää, että Suomelle keskeisten vientimarkkinoiden hyytyminen heijastuu maakunnan yritysten kasvumahdollisuuksiin”, Huhtiniemi jatkaa.

”Suomen talous on nyt uuden edessä. Sekä vienti että investoinnit hiipuvat yhtä aikaa. Kasvuennusteita tullaan päivittämään vielä alaspäin. Tämä ei lupaa hyvää myöskään julkiselle taloudelle. Alijäämä kasvaa ja velkasuhde nousee nopeasti. Harmi, että julkisen talouden kestävyyden vaatimat ikävät päätökset näyttävät olevan niin pitkään liian aikaisia ennen kuin ne ovat jo sitten myöhäisiä”, EK:n johtava ekonomisti Sami Pakarinen toteaa.
 
Suhdannenäkymät miinuksella
 
Pohjois-Savon yritysten suhdannearviot heikkenivät alkusyksyn 2019 aikana. Tämänhetkinen suhdannetilanne laski lokakuussa hienoisesti miinukselle.
Suhdannenäkymät synkkenivät lokakuussa, jolloin lähikuukausien suhdanneodotuksien saldoluku oli -22, kun se heinäkuussa oli 0. Lokakuussa 62 % vastaajista arvioi suhdanteiden pysyvän lähikuukausina ennallaan, heikkenemistä ennakoi 30 % vastaajista ja 8 % yrityksistä uskoi suhdanteiden olevan noususuunnassa. Pohjois-Savon vastaajien suhdannenäkymät ovat lähellä koko maan keskiarvoa.
 
Tuotanto- ja myyntimäärissä odotukset varovaisia
 
Tuotanto- ja myyntimäärien arvioitiin lisääntyneen hieman heinä-syyskuussa, mutta loppuvuoden aikana tuotanto pysynee kausivaihtelu huomioon ottaen likimain ennallaan. Henkilökuntaa palkattiin lisää kesän lopussa ja syksyn alussa. Lähikuukausina henkilöstö laskenee, mutta vain normaalin kausivaihtelun verran. Kysynnän heikkous oli lokakuussa ongelmana 35 %:lla yrityksistä (heinäkuussa 26 %). Ammattitaitoisen työvoiman saanti oli lokakuussa vaikeaa 29 %:lla vastaajista (heinäkuussa 36 %).
Kannattavuus oli vuoden kolmannella neljänneksellä hieman vuoden takaista heikompi. Tuotantokustannusten nousu on ollut viime kuukausina yleistä.
 
EK tiedusteli yrityksiltä lokakuussa 2019 arvioita suhdannekehityksestä vuoden 2019 kolmannella neljänneksellä. Tiedusteluun vastasi Pohjois-Savossa 48 yritystä, jotka työllistävät yhteensä 11 018 henkeä. Suhdannebarometri ja tiedotteet ovat nähtävissä myös EK:n internetsivuilla www.ek.fi
 
Lisätietoa barometristä:
 
toimitusjohtaja Silja Huhtiniemi
Kuopion alueen kauppakamari
silja.huhtiniemi@kuopiochamber.fi
p. 050 – 412 0559
 
johtava ekonomisti Sami Pakarinen
Elinkeinoelämän keskusliitto
sami.pakarinen@ek.fi
p. 050343 4337
 

Facebook LinkedIn Twitter Whatsapp Email