Pohjois-Savon yritysten tuotantomäärät ovat nousseet ja henkilöstö lisääntynyt

02.05.2019

Alkuvuoden suhdannetilanne on parantunut pohjoissavolaisilla yrityksillä hieman, mutta suhdannenäkymät ovat jonkin verran laimeammat. Elinkeinoelämän keskusliiton suhdannebarometriin vastanneissa paikallisissa yrityksissä tuotanto- ja myyntimäärät ovat nousussa ja henkilöstömäärä lisääntyi tammi-maaliskuussa.
 
Pohjois-Savossa henkilökunnan määrään odotetaan edelleen kasvua lähikuukausina. Tosin ammattityövoiman puute vaivaa edelleen yleisesti maakunnan yrityksiä”, Kuopion alueen kauppakamarin toimitusjohtaja Silja Huhtiniemi avaa tuloksia.
”Barometrin valossa suuria muutoksia ei ole lähiaikoina näköpiirissä suuntaan taikka toiseen. Vajaa kolmannes yrityksistä kertoo riittämättömästä kysynnästä. Tästä huolimatta selvästi suurin osa vastanneista uskoo suhdanteiden jatkuvan Pohjois-Savossa ennallaan tulevina kuukausina”, Huhtiniemi jatkaa.
 
Odotukset lievästi alamaissa
 
Pohjois-Savon yritysten suhdanteet kohentuivat tämän vuoden alkukuukausina. Tämänhetkistä tilannetta kuvaava saldoluku oli huhtikuussa tehdyssä tiedustelussa 6, kun saldoluku oli tammikuussa 2.
Suhdanneodotukset ovat alkuvuoden paranemisesta huolimatta yhä huhtikuussa lievästi miinuksella. Suhdannenäkyminen uusin saldoluku oli -4, kun saldoluku oli tammikuussa -20. Huhtikuussa noin joka kymmenes vastaajista arvioi suhdanteiden olevan hiipumassa ja 7 % alasta ennakoi paranemista. Ennallaan suhdanteet säilynevät 82 %:lla vastaajista. Pohjois-Savon yritysten suhdannearviot ovat lähellä koko maan keskiarvoa.
 
Tuotanto edelleen vauhdissa
 
Tuotanto- ja myyntimäärät lisääntyivät hivenen vuoden 2019 alkukuukausina. Tuotannon ennakoidaan vauhdittuvan edelleen toisella neljänneksellä. Henkilöstön määrä kasvoi tammi-maaliskuun aikana ja työvoimaa lisättäneen myös kesän lähestyessä.
Ammattitaitoisen työvoiman löytämisessä oli huhtikuussa ongelmia noin kolmanneksella alueen yrityksistä. Riittämätön kysyntä oli tuotannon kasvun esteenä 29 prosentilla, kun se oli tammikuussa 39 prosenttia. Kannattavuus pysyi vuoden 2019 alussa likimain vuoden takaisissa lukemissa. Kannattavuuden ennakoidaan heikkenevän lievästi lähikuukausina.
 
Suomea täytyy markkinoida
 
Barometrin julkaisun yhteydessä Kuopiossa keskusteltiin ulkomaisen työvoiman saatavuuden merkityksestä. Aiheesta saapui puhumaan Elinkeinoelämän keskusliiton asiantuntija Mikko Räsänen, joka esitteli työpohjaisen maahanmuuton tilannetta Suomessa numeroiden valossa. 
”Suomen tunnettuus on varmasti parantunut, mutta maamme jatkuva markkinointi ulkomailla on välttämätöntä. Tarjolla oleva houkutteleva työpaikka on viimekädessä tärkein houkutin muuttaa maahamme”, Räsänen kertoo esityksessään.
Keinoiksi työvoiman saatavuuden parantamiseksi Räisänen ehdottaa resurssien kohdentamista Business Finlandille Suomikuvan kirkastamiseksi. Päävastuu työperäisen maahanmuuton hallitsemisesta keskitettäisiin yhdelle ministeriölle, kun se nyt on hajautettu monelle organisaatiolle.
 
Työpaikka kotouttaa
 
”Meidän toiminnassa kansainväliset työntekijät ovat jo arkipäivää: monella on asenne kunnossa ja halu työllistyä. Uudelleenkouluttautumista ja mahdollisuuksia tehtävien vaihtamiseen tulisi helpottaa”, ISS Palveluiden johtaja Markku Raatikainen esittää.
”Ulkomaalaislähtöisille pyrimme tarjoamaan hyvän kotoutumiskanavan. Me olemme löytäneet aivan huikeita tyyppejä myös rekrytointitapahtumilla”, ISS:n henkilöstöjohtaja Sari Suono-Rasehorn kertoo.
Suomessa ongelmana on, että maastamuutto on suurta, eli tänne tulleet ulkomaalaiset eivät jää pysyvästi maahan.
Geeni- ja viruslääkkeiden valmistaja FinVectorin HR Director Johanna Pirinen kertoo yrityksen pyrkivän pitävän osaajista kiinni aktiivisella työyhteisöllä. Viime vuonna FinVector rekrytoi ulkomailta kymmeniä henkiä ja tänne valikoituu tietynlaisia, usein luonnosta pitäviä ihmisiä.
”Työkielemme on englanti, joka helpottaa ulkomaisten työntekijöiden sopeutumista, mutta kaikille tarjotaan myös suomen kielen opetusta”, Pirinen kertoo.
 
Tiedusteluvastaukset kerättiin huhtikuun 2019 aikana. Tiedusteluun vastasi 55 yritystä, jotka työllistävät yhteensä lähes 12 660 henkeä. Suhdannebarometri ja tiedotteet ovat nähtävissä myös EK:n internetsivuilla www.ek.fi

Facebook LinkedIn Twitter Whatsapp Email