Pohjoissavolaisten yritysten vuosi alkanut valoisissa näkymissä

02.05.2018

Suhdannetilanne on säilynyt vakaana Elinkeinoelämän keskusliiton suhdannebarometriin vastanneissa Pohjois-Savon yrityksissä. Alkuvuoden tuotanto- ja myyntimäärissä odotetaan kasvua, mutta ammattimaisen työvoiman pula vaivaa kaikkia toimialoja.
 
‒ Positiivisten suhdannemittausten päälle olemme saaneet hienoja uutisia Finnpulpin edistymisestä ja viimeisimpänä uudesta kansainvälisestä geeni- ja soluterapian tutkimuskeskuksesta. Näin hyvältä ei ole näyttänyt pitkään aikaan, Kuopion alueen kauppakamarin toimitusjohtaja Silja Huhtiniemi kiittelee.
‒ Samalla työvoimapula on yrityksille jo selvästi suurin hankaluus, eikä se tule olemaan väliaikainen ongelma. Tilanteeseen tulisi reagoida tosissaan sekä yrityksissä, julkisella sektorilla että oppilaitoksissa. Koulutuksen tulee vastata paremmin tarjolla olevaan työhön ja työperäistä maahanmuuttoa on helpotettava, Huhtiniemi jatkaa.
 
Erikoisosaajista tarvetta
 
Viime vuosina runsaasti väkeä palkanneessa Ropo Capitalissa tunnistetaan osaavan työvoiman saatavuuden haasteet, vaikkakaan yrityksessä ei toistaiseksi ole ollut ylivoimaisia rekrytointipulmia. Yrityksellä on Viestikadulla noin sata työntekijää.
‒ Meillä on työvoiman saannissa hyvä imu, mutta esimerkiksi liiketoimintaa ymmärtävät teknologiaosaajat ovat meilläkin haluttuja tekijöitä, palvelujohtaja Sami Pyylampi kertoo.

Tahko Chaletin ja PNT Active Oy:n liiketoimintajohtaja Synne Nordströmin mukaan Tahkolla ei myöskään ole ollut pulaa matkailu- ja ravintola-alan työntekijöistä. Pääkaupunkiseudulla ammattitaitoisen henkilökunnan rekrytointi on paljon vaikeampaa.
‒ Runsasluminen talvi meni edellistä paremmin ja venäläismatkailijat ovat selvästi palanneet Tahkolle viettämään lomaansa. Nyt odotetaan pitkää ja lämmintä golf-kautta, Nordström kertoo.
Protaconin projektipäällikkö Ismo Tolosen tuntuma talouden kehityksestä on suhdannebarometrin mukainen. Yrityskaupoilla aktiivisesti kasvaneessa teknologiayhtiössä on ollut myös haasteita löytää tiettyihin teknisiin tehtäviin osaajia.
‒ Oppilaitosyhteistyö on toiminut hyvin Jyväskylän ammattikorkeakoulun kanssa ja samaan pyritään Kuopiossa Savonian kanssa.
 
Henkilöstö kasvussa
 
Vahva suhdanne ilmenee Pohjois-Savolla monella mittarilla.
– Henkilöstön määrä on kasvanut ja sen ennakoidaan kasvavan edelleen, tuotanto- ja myyntimäärät ovat lisääntyneet, myyntihinnat nousseet ja myös kannattavuus on kohonnut vuoden takaiseen verrattuna, Huhtiniemi luettelee.
Huhtikuussa reilu viidennes vastaajista ennakoi suhdanteiden kohentumista ja vain 3 % yrityksistä arvioi tilanteen heikkenevän. Pohjois-Savon yritysten suhdannearviot ovat lähellä koko maan keskiarvoa.

Tuotanto- ja myyntimäärät lisääntyivät hieman tammi-maaliskuun aikana. Lähikuukausien aikana nousun ennakoidaan kiihtyvän jonkin verran.
Henkilöstön määrä kasvoi hieman vuoden ensimmäisellä neljänneksellä. Kausivaihtelu huomioon ottaen työvoima lisääntynee myös toisella vuosineljänneksellä.
 
Kannattavuus kohonnut
 
Ammattitaitoisen työvoiman puute on noussut yleisimmäksi tuotantokapeikkotekijäksi. Huhtikuussa 38 % alueen vastaajista ilmoitti rekrytointivaikeuksia ja 18 %:lla oli kapasiteettirajoitteita. Samaan aikaan neljäsosa yrityksistä arvioi kysynnän heikoksi.

Myyntihintojen kuvataan nousseen hieman ensimmäisen vuosineljänneksen aikana ja myös tuotantokustannukset ovat kallistuneet jonkin verran. Kannattavuus on kohonnut melko yleisesti vuoden 2017 ensimmäisestä neljänneksestä.
 
Tiedusteluvastaukset kerättiin huhtikuun 2018 aikana. Tiedusteluun vastasi 60 yritystä, jotka työllistävät yhteensä lähes 12 000 henkeä. Suhdannebarometri ja tiedotteet ovat nähtävissä myös EK:n internetsivuilla www.ek.fi
 

Facebook LinkedIn Twitter Whatsapp Email