Rajaton Ylä-Savo -hanke aloitti HILMA-kilpailutuksen

28.11.2019

Kuopion alueen kauppakamari on 28.11.2019 julkaissut HILMA-ilmoituskanavassa hankintailmoituksen ja tarjouspyynnön ESR-rahoitteisesta Rajaton Ylä-Savo -hankkeesta. Hankinnan kohteena on Tahko Ski Lift Pitch Eventin ”Reverse Pitch” -toimintamallin tuottamista koskeva pienhankinta, asiantuntijatyön kilpailuttaminen. Asiantuntijatyön tavoitteena on mahdollistaa vähintään yhden uuden side eventin vakiinnuttaminen Tahko Ski Lift Pitch -tapahtumassa, jossa Rajaton Ylä-Savo -ekosysteemi esittäytyy ja hakee soveltuvia osaajia, osaajatiimejä ja startup-yrityksiä yhteistyöhön Reverse Pitch -tyyppisillä toimintamalleilla.

”Yläsavolaisten yritysten vetovoimaa ja brändiä hyödyntäen luodaan tiivistä yhteistyötä Ylä-Savon suur- ja Pk-yritysten sekä osaajien, osaajatiimien ja startup-yritysten välillä Suomessa ja mahdollisesti myös ulkomailla. Tavoitteena on siten vahvistaa osaajien saatavuutta Ylä-Savossa tunnistettujen yritystarpeiden perusteella”, kertoo Rajaton Ylä-Savo -hankkeen projektipäällikkö Jukka Heiskanen.
 
Löydät hankintailmoituksen ja tarjouspyynnön osoitteesta https://www.hankintailmoitukset.fi/fi/notice/view/2019-024343

Mahdolliset hankintaan liittyvät kysymykset ja huomiot on esitettävä 3.12.2019 kello 16.15 mennessä sähköpostitse osoitteeseen: jukka.heiskanen@kuopiochamber.fi

Kaikkiin kysymyksiin vastataan keskitetysti. Tarjoajien tasapuolisen kohtelun takaamiseksi muulla tavoin esitettyihin kysymyksiin ei vastata. Kysymykset, vastaukset ja tarjouspyyntöön mahdollisesti tehdyt tarkennukset julkaistaan Kuopion alueen kauppakamarin internet-sivuilla 5.11.2019 kohdassa ”Ajankohtaista”.Facebook LinkedIn Twitter Whatsapp Email