Silja Huhtiniemi Viitostie ry:n puheenjohtajaksi

26.04.2018

Viitostie ry:n perinteinen vuosikokousseminaari ja vuosikokous pidettiin  26.4.2018 Helsingissä. Vuosikokouksessa tehtiin henkilövalintoja. Maakuntaneuvos Markku Kakriainen on toiminut puheenjohtajajana vuodesta 2008 lähtien tähän kevääseen asti. Uudeksi puheenjohtajaksi valittiin Kuopion alueen kauppakamarin toimitusjohtaja Silja Huhtiniemi.
 
Kakriainen jatkaa varapuheenjohtajana Mikkelin kaupungin edustajana ja uudeksi yhdistyksen sihteeriksi tulee Etelä-Savon kauppakamarin toimitusjohtaja Teppo Leinonen. Nykyinen sihteeri Etelä-Savon maakuntaliiton kehittämispäällikkö Marko Tanttu jatkaa erityisasiantuntijana.
 
Paljon on saatu vuosikymmenessä aikaan

Markku Kakriainen sanoo, että viimeisen kymmenen vuoden aikana on paljon saatu aikaan ja paljon asioita etenemään eri tahojen kanssa hyvässä yhteistyössä. Viitostien osalta on kyse pitkäjänteisestä ja sinnikkäästä työstä, joka kantaa hedelmää aikanaan. Viimeisimpiä onnistumisia ovat olleet mm. Lusi-Hurus välin ja  Mikkelin kohdan valmistumiset sekä tänä keväänä käynnistynyt Mikkeli-Juva välin työt.

Se, että olemme pystyneet panostamaan moniin kehityshankkeisiin, perustuu siihen, että aikaisempien puheenjohtajien Mikkelin entisen apulaiskaupunginjohtaja Eero Kaitaisen ja Juvan entisen kunnanjohtaja Heikki Laukkasen aikakaudella rakennettiin taloudellinen uskottavuuspohja yhdistykselle, mikä on kantanut vuosikymmenen ajan, kiittelee Kakriainen.

Työ jatkuu

Vastavalittu puheenjohtaja Silja Huhtiniemi on Kuopion alueen kauppakamarin toimitusjohtaja ja on toiminut Viitostie ry:n varapuheenjohtajana useamman vuoden.

Vielä ei olla tavoitteessa, Huhtiniemi painottaa, Itäisen Suomen yhteinen tavoite on ollut Juva – Mikkeli välin jälkeen Kuopio – Leppävirta yhteyden parantaminen. Viitostie ry:n tahtotila on kehittää koko Viitostien yhteysväliä aina Kemijärvelle saakka. Huhtiniemi kertoo, että hyvä tavoitetaso Viitostielle on ympärivuotinen ja yhtäjaksoinen 100 km tunnissa.
Myös talvikunnossapitoon tulee kiinnittää huomiota. Paremmalla kunnossapidolla parannettaisiin turvallisuutta ja vähennettäisiin riskejä. Yritysten kannalta on merkittävää myös se, että huonosti hoidetuilla teillä ei päästä liikkumaan nopeusrajoitusten mukaan, joka nostaa omalta osaltaan kustannuksia kuljetusaikataulujen pidentyessä. 

Yhteistyötä yli maakunta- ja kuntarajojen

Viitostie kulkee kuuden maakunnan, 11 kaupungin ja lukuisten kuntien lävitse. Kaikki tekevät töitä yhteisen tavoitteen eteen, niin kauppakamarit, maakuntaliitot kuin tienylläpitäjätkin. Kaikkien etuja palvelee, kun yksi pääväylistä on kunnossa.

Viitostie ry
Viitostie ry on Viitostien eli Valtatie 5:n varren kuntien sekä yritysten muodostama yhdistys, jonka tavoitteena on kannustaa yrittäjiä ja alueellisia viranomaisia matkailupalvelujen laajapohjaiseen kehittämiseen, markkinointiin ja monipuoliseen verkostoyhteistyöhön sekä edunvalvonnan tehostaminen.

 

Facebook LinkedIn Twitter Whatsapp Email