Tekesille saatava lisää henkilöstöä Pohjois-Savoon

30.05.2017

Kuopion alueen kauppakamarin kokoamassa kannanotossa paikalliset yritykset esittivät huolensa Tekesin henkilöstöresurssien voimakkaasta vähentymisestä Pohjois-Savossa. Tekesin pääjohtaja Pekka Soinille 30.5.2017 toimitetussa kannanotossa todetaan, että Tekesin henkilöstömäärä Kuopiossa on pienentynyt yhdestätoista neljään henkilöön.

Henkilöstövähennys on huomattavasti suurempi, kuin muualla Suomessa. Vuoden 2011 jälkeen Tekesin maakunnissa työskentelevä henkilöstö on vähentynyt keskimäärin neljänneksellä. Pohjois-Savossa samaan aikaan vähennystä on tapahtunut lähes 65%.

Samalla Pohjois-Savoon suuntautuu merkittävästi Tekesin rahoitusta: vuonna 2016 Pohjois-Savo oli rahoitusvolyymilla mitattuna Suomen kuudenneksi suurin Tekes-maakunta 3,4 prosentin osuudella kokonaisrahoituksesta. Tämä ei näy Tekesin maakuntaan suuntaamissa resursseissa.

21 yritysjohtajan allekirjoittamassa kannanotossa todetaan, että henkilökunnan sijoituspaikkakunnalla on iso merkitys elinkeinoelämälle. Allekirjoittajien joukossa on useita Tekesin merkittävimpiä pohjoissavolaisia asiakkaita. Allekirjoittaneet toivovat, että Tekesin pääjohtajana ottaa elinkeinoelämän huolen vakavasti ja vahvistaa Tekesin resursseja Pohjois-Savossa.


Tekesin pääjohtaja Pekka Soinille lähetetty kannanotto
 

Facebook LinkedIn Twitter Whatsapp Email