Teollisuus luo tehokkaimmin hyvinvointia

05.10.2016

Teollisuus on liikevaihdolla ja työpaikkojen määrällä mitattuna Suomen tärkein toimiala. Pohjois-Savon yritysten liikevaihdosta yli kolmannes syntyy teollisuudessa ja työpaikoista joka kymmenes on teollisuusyrityksessä. Lisäksi teollisuustoiminta synnyttää merkittävän osan palvelukysynnästä.
Pienen kansantaloutemme kannalta välttämättömästä viennistä teollisuuden suora osuus on 75 prosenttia. Pohjois-Savon kasvussa olevasta viennistä jopa yli 80 prosenttia tulee teollisuudesta. Lisäksi iso osa muusta viennistä on käytännössä sidoksissa teollisuuden tavaravientiin.
Teollisuuden merkitys taloudellemme ja hyvinvoinnillemme on aivan keskeinen. Siksi on huolehdittava teollisuustuotannon edellytyksistä pysyä ja kasvaa alueellamme.
 
Huolenaiheina logistiikka ja työvoima
 
Keskuskauppakamari selvitti hiljattain alueiden kilpailukykyä ja siihen liittyviä alueellisia pullonkauloja. Tulokset ovat teollisuuden näkökulmasta huomionarvoisia.
Kuopion alueen kauppakamarin teollisuusvaliokunnan puheenjohtaja Timo Rask painottaa kilpailukyvyn merkitystä globaalissa toimintaympäristössä:
– Saadaksemme viennin kasvuun meidän on ennen kaikkea voitettava markkinaosuuksia. Kilpailukykysopimus voi antaa tähän hyvää pohjaa, mutta tarvitsisimme myös lisää joustavuutta työmarkkinoille. Tilauksen saaminen edellyttää usein hyvin tiukkaa aikataulua ja työtä olisi silloin voitava tehdä enemmän. Jos palkkakustannukset tämän vuoksi kohoavat jyrkästi, emme pärjää kilpailussa tai saatu tilaus ei ehkä olekaan enää kannattava.
– Osaavan työvoiman saatavuuden ongelmat ovat selvityksen mukaan Suomessa kasvussa. Jo nyt pienemmillä yrityksillä on pulaa ammattitaitoisista työntekijöistä, eikä avoimiin tehtäviin löydy osaajia, Rask jatkaa.
 
Etäisyydet nostavat kustannuksia
 
Selvityksessä kävi ilmi, että joka viides keskisuuri teollisuusyritys piti Suomessa sijaitsemisen ongelmana pitkiä kuljetusmatkoja ja siitä syntyviä kustannuksia.
– Tämä on erityisen ongelmallista siitä syystä, että juuri keskisuuren teollisuuden omaehtoinen kansainvälistyminen ja viennin kasvu ovat Suomen talouden kehityksen avaintekijöitä. Näiden yritysten pääasialliset asiakkaat ja myös kilpailijat sijaitsevat Keski- ja Pohjois-Euroopassa, toimitusjohtaja Silja Huhtiniemi Kuopion alueen kauppakamarista kertoo.
– Meidän on varmistettava Suomessa sijaitsevien tuotantolaitosten kyky kilpailla näillä markkinoilla, vaikka kuljetusmatkamme ovatkin pidemmät. Suomen on panostettava kuljetusten kustannustehokkuuteen ja varmistettava, ettei tavaraliikenteessä synny katkoksia muun muassa turhien lakkojen vuoksi. Asiakas löytää kyllä helposti toisen toimittaja suomalaisen tilalle, mikäli kuljetuksissa syntyy hinta- tai aikatauluongelmia, Rask kommentoi.
 
Viitostien merkitys korostuu
 
Alueiden kilpailukykyselvityksessä Pohjois-Savon teollisuuden osalta esille nousee erityisesti Viitostien merkitys. Elinkeinoelämän tavoitteena on, että Viitostietä voi tulevaisuudessa liikennöidä ympärivuotisesti ja yhtäjaksoisesti 100 kilometrin tuntinopeudella. Tason nostolla olisi merkittävä vaikutus teollisuuden toimintaedellytyksiin alueellamme.
– Myös väylien kunto ja lentoliikenteen palvelutaso herättävät paljon huolta maakunnan yritysjohdossa, Huhtiniemi toteaa.

Kuopion alueen kauppakamari / Teollisuusvaliokunta

Lisätietoja:
Silja Huhtiniemi, toimitusjohtaja Kuopion alueen kauppakamari/ p. 050 – 412 0559 / silja.huhtiniemi@chamber.fi
Timo Rask, Kuopion alueen kauppakamarin teollisuusvaliokunnan puheenjohtaja / p. 050 – 361 9246 / timo.rask@normet.com

 

Facebook LinkedIn Twitter Whatsapp Email