Töitä tarjolla

26.04.2018

Päivän kuuma peruna maakunnan yrityksissä on osaavan työvoiman saatavuus. Aika harvassa ovat tänä vuonna olleet työpäivät, jolloin en olisi keskustellut jonkun maakunnan yritysjohtajan kanssa aiheesta. On pysäyttävää, kun kasvukykyisen, kasvuhaluisen ja hyvänä työnantajana tunnetun yrityksen johtaja toteaa voipuneena tehneensä kuukausien ajan ihan valtavasti töitä, jotta löytäisi jostain tekijöitä vastaamaan asiakkaiden kasvavaan kysyntään.

Yrityksissä on hyvä vire päällä. Liikevaihto ja vienti ovat kasvaneet Pohjois-Savossa maan keskiarvoa nopeammin. Kasvu luo tarpeita investoinneille, jotka puolestaan edellyttävät uskoa toimintaedellytysten säilymiseen alueella, jonne investointi kohdistuu. Työvoiman saatavuus on ihan olennainen osa tätä kokonaisuutta. Jotta yritykset voivat kasvaa ja investoida Pohjois-Savossa, osaavan työvoiman saatavuus on turvattava.

Kun väestö ikääntyy nopeasti, Itä-Suomi kärsii muuttotappioista ja koko Suomi kisaa osaajista, yhtälö ei ole helpoimmasta päästä. Onnistumisia tarvitaan monella rintamalla. Kansallisella tasolla avainkysymyksiä ovat esimerkiksi työmarkkinoiden joustavoittaminen, työllisyysasteen nostaminen ja työperäisen maahanmuuton helpottaminen.

Paljon pystytään tekemään myös maakuntatasolla, mutta se edellyttää huomattavasti nykyistä tiiviimpää yhteistyötä. Yksilösuorituksella ei ole voittoja odotettavissa. Pohjois-Savosta täytyy tehdä aidosti yksi työssäkäyntialue, joka Varkauden seudulla ulottuu myös maakuntarajojen ulkopuolelle.

Ylä-Savossa, Kuopion seudulla, Varkaudessa ja Sisä-Savossa on kaikissa ihan erilainen elinkeinorakenne. Tämä on merkittävä vahvuus ja vetovoimatekijä, jos osaamme sen hyödyntää. Yhtenäisellä työssäkäyntialueella tulijoille pystytään tarjoamaan huomattavasti monipuolisemmin työpaikkoja, kiinnostavia uramahdollisuuksia ja paljon kaivattuja puolisotyöpaikkoja.

Keskeisessä roolissa ovat myös oppilaitokset. On koko maakunnan elinvoiman näkökulmasta ratkaisevaa, että koulutus vastaa työelämän tarpeisiin. Suomessa on totuttu puhumaan koulutusta vastaavasta työstä. Asiaa on aika tarkastella päinvastaisesta näkökulmasta: tarvitaan työtä vastaavaa koulutusta. Tässä onnistuminen edellyttää paitsi ketteryyttä oppilaitoksilta, yhä tiiviimpää yhteistyötä yritysten ja oppilaitosten välillä.

Tekemistä riittää myös yritystasolla. Työnantajaimago on noussut entistäkin suurempaan arvoonsa. Ei riitä, että on hyvä työnantaja ja perusasiat ovat kunnossa. Sen lisäksi yritysten täytyy erottautua ja tehdä itsensä kiinnostavaksi haluttujen osaajien joukossa. Hyvä esimerkki tästä löytyy Siilinjärvellä toimivasta Hydrolinesta, jonka ennakkoluuloton Hydro-Pena rekrytointikampanja sosiaalisessa mediassa aiheutti hakemusten vyöryn.

Olisi kiinnostavaa nähdä, millainen Hydro-Penan kaltainen rajoja rikkova kampanja olisi synnytettävissä maakunnallisesti työpaikkatarjontaa yhteen kooten. Saisimmeko Hydrolinen tavoin suuremman joukon kiinnostumaan elämästä ja työstä Pohjois-Savossa?

Toimitusjohtaja Silja Huhtiniemi

Kirjoitus on julkaistu Warkauden Lehdessä 7.4.2018

 

Facebook LinkedIn Twitter Whatsapp Email