Vahva tuki Päijänne-Saimaa–kanavavarauksen kumoamiselle maakuntakaavassa

05.06.2017

Pohjois-Savon maakuntakaava 2040 lausuntopyynnössä esitettyjen tietojen valossa Kuopion alueen kauppakamari antaa vahvan tukensa Päijänne-Saimaa–kanavavarauksen kumoamiselle maakuntakaavassa.
 
Itä-Suomen elinkeinoelämän kilpailukyvyn näkökulmasta VT5 on yksiselitteisesti seudun tärkein liikenneväylä. Paitsi maakuntaliitot, myös Kuopion alueen kauppakamari ja lukuiset alueen yritykset ovat priorisoineet Viitostien parantamisen Itä-Suomen liikenteen kärkihankkeeksi. Elinkeinoelämän palvelutasotavoitteena on ympärivuotinen ja yhtäjaksoinen 100 kilometrin tuntinopeus Iisalmeen saakka. Nyt, kun Mikkeli – Juva välin parantamisesta on päätökset tehty, merkittävin väylän pullonkaula sijaitsee välillä Leppävirta – Kuopio. Lausuntopyyntö kohdistuu kyseisellä välillä Leppävirran kohtaan.
                                             
Lausuntopyynnössä esitetyn aineiston mukaan kaavavaraus kanavasta, jonka toteutuminen ei näytä todennäköiseltä, kasvattaisi viitostien parantamisen kustannuksia Leppävirran kohdalla noin puolella. Kustannuslisäys on sen verran merkittävä, että sen voi katsoa luovan riskejä Viitostien parantamisen nopealle etenemiselle. Tämä heijastuisi negatiivisesti itäsuomalaisen elinkeinoelämän kilpailukykyyn – henkilö- ja tavaraliikenteen sujuva ja turvallinen liikkuminen Viitostiellä on yrityksille ratkaisevan tärkeää.
 
Kanavaa perustellaan ennen kaikkea matkailullisilla syillä, odotusarvona matkailutulon kasvu. On huomioitava, että Viitostie on erittäin merkittävä paitsi teollisuudelle ja kaupalle, myös matkailulle. Sekä Venäjältä että Etelä-Suomesta matkailijat saapuvat alueelle pääsääntöisesti autoilla juuri Viitostietä pitkin. Kuopion alueen kauppakamari katsoo, että Viitostien parantamisella olisi mahdollista kanavaa laajemmat vaikutukset alueen matkailulliselle vetovoimalle ja matkailutulon kehitykselle. Tämäkin huomioiden Viitostien priorisoinnin tarve ohi kanavavarauksen on selvä.
 
Elinkeinoelämä on poikkeuksellisen voimakkaasti vedonnut Viitostien parantamisen puolesta. Laaja joukko itäsuomalaisia yritysjohtajia on jättänyt aiheesta kannanottonsa. Myöhemmin myös muutaman merkittävän eri puolilla maata toimivan yrityksen johtaja vetosi eduskunnan valtiovarainvaliokuntaan asiassa:
   
On välttämätöntä, että maakuntakaavassa huomioidaan yritysten selkeästi priorisoima tarve ja luodaan edellytykset Viitostien pikaiselle tason nostolle. Toteutukseltaan epävarmalla kanavavarauksella ei pidä riskeerata Itä-Suomen tärkeimmän liikennehankkeen etenemistä.

Lausunto VT5 kanavasta

Facebook LinkedIn Twitter Whatsapp Email