Vastaukset Rajaton Ylä-Savo -hankkeen HILMA-kilpailutuksen kysymyksiin

11.10.2019

Kysymys 1. Puuttuuko Hilmassa julkaistussa tarjouspyynnöstä Liite CV-lomake (liite 2 C)? Hilmassa oleva Liite 2 C on AIHEALUETTA C KOSKEVAT LISÄVÄHIMMÄISVAATIMUKSET SEKÄ LAATUPISTEYTYS-lomake?

Vastaus: Tarjouspyyntöön on jäänyt kirjoitusvirhe. CV-lomake on nyt sisällytetty tarjouspyynnön liitteisiin 2A-D. Tarjouspyynnön liitteitä 1 ja 2A-D on täsmennetty siten, että tarjoajia pyydetään toimittamaan Pää- ja Varakouluttajan ansioluettelot tarjoustensa liitteenä.
 
Huomio. Liite 1 B liittyy yrittäjyyteen ja Liite 1 C liittyy tapahtumantuotantoon, mutta Liite 2 B referenssilomake liittyy tapahtumantuotannon järjestämiseen ja Liite 2 C yrittäjyyteen. Tässä on tullut sekaannus asiakirjojen nimeämisessä.

Vastaus: Huomio on oikea. Hankintayksikkö on nimennyt asiakirjat uudestaan.

Lisäksi liitteitä on korjattu seuraavasti:
- tarjoajalla on velvollisuus nimetä Pääkouluttaja ja Varakouluttaja liitteissä 2A-D (kohta CV-lomake)
- tarjoaja on velvollinen toimittamaan Pää- ja Varakouluttajan CV:n osana tarjousta (kohta ennen CV-lomaketta)
- liitteiden virheellinen numerointi on korjattu (B ja C menneet sekaisin)

Liitteet on myös muokattu docx-muotoon, jolloin niihin voi kirjoittaa. 

HILMA-hankitasopimuksen kesto on 15.11.2019-31.12.2020.
Sopimuskausi alkaa puitesopimuksen allekirjoittamisesta, kuitenkin aikaisintaan marraskuussa 2019. Puitesopimus on voimassa vähintään Rajaton Ylä-Savo -hankkeen päättymiseen saakka, arviolta vuoteen 2020 saakka ja puitesopimuksessa on optio myös jatkokauteen, mikäli se on hankerahoituksen puitteissa mahdollista. Sopimuskauden pituus optioineen on enintään neljä (4) vuotta.

Kysymyksen ja huomion perusteella korjatut tarjouspyynnön liitteet 1 ja 2A-D tullaan viemään HILMA:an. Samalla Hankintayksikkö julkaisee HILMA:ssa hankintailmoituksen korjausilmoituksen. Alkuperäisen hankintailmoituksen mukaisesti tarjoukset voidaan jättää myös sähköisesti lähettämällä ne sähköpostiosoitteeseen jukka.heiskanen@kuopiochamber.fi tarjouspyynnön ohjeiden mukaisesti. Tarjoukset jätettävä 21.10.2019 klo 16.15 mennessä.

 

Facebook LinkedIn Twitter Whatsapp Email