Vetoomus Jyväskylä-Pieksämäki-Jyväskylä junavuorojen säilyttämiseksi

20.11.2019

VR on julkaissut kotisivuillaan kaukoliikenteen aikataulut 15.12.2019-14.6.2020. Aikataulujen mukaan VR on supistamassa vuorotarjontaa Jyväskylä-Pieksämäki-Jyväskylä yhteysvälin osalta. Poistuvat vuorot ovat:

•    Pieksämäki-Jyväskylä IC 140, lähtöaika 6:30 ja perillä 7:20.
•    Pieksämäki-Jyväskylä IC 154, lähtöaika 17:12 ja perillä 18:01
•    Jyväskylä-Pieksämäki IC 151, lähtöaika 18:37 ja perillä 19:25
•    Jyväskylä-Pieksämäki IC 159, lähtöaika 8:02 ja perillä 9:18

Aikataulujen muutos ei koske vain Jyväskylän ja Pieksämäen välisiä yhteyksiä, sillä edeltä mainituilta vuoroilta on ollut toimivat vaihtoyhteydet Savon radan liikenteeseen, mikä on mahdollistanut matkaketjun jatkumisen Kuopioon/Kuopiosta asti. Esimerkiksi IC 159 on mahdollistanut junalla Jyväskylästä Kuopioon saapumisen jo 10:12. Uuden aikataulun mukaan ensimmäinen vastaa junayhteys saapuisi Kuopioon jatkossa vasta 12:23, mikä on työ- ja asiointimatkojen osalta aivan liian myöhäinen.
 
Vuorotarjonnan vähentäminen aamusta heikentää mahdollisuuksia tehdä arjen työ- ja asiointimatkoja Kuopio-Pieksämäki-Jyväskylä-Tampere välillä. Nykyisen aikataulun (voimassa 14.12.2019 asti) mukainen aamuvuoro Pieksämäeltä on yhdessä iltapäivän paluuvuorojen (S 145 ja IC 151) kanssa muodostanut toimivat yhteydet päivittäiselle liikkumiselle Kuopio-Pieksämäki-Jyväskylä-Tampere yhteysvälillä. Uusien aikataulujen mukaan iltapäivän paluuyhteyksiin ei olisi tulossa suuria muutoksia, lukuun ottamatta IC 154 lakkauttamista.

IC 151 on mahdollistanut myös sujuvan vaihtoyhteyden Tampereen ja Jyväskylän suunnasta Joensuuhun, vuoron poistuminen aiheuttaa sen, että viimeinen Tampereen ja Jyväskylän suunnasta kulkeva juna, josta on jatkoyhteys Joensuuhun, saapuu Pieksämäelle jo kello 17:29. Joensuuhun kello 19:38 lähtevää junaa on odoteltava jatkossa yli kaksi tuntia.
 
IC 151 vuoron lakkauttaminen heikentää erityisesti Joensuu-Pieksämäki-Jyväskylä-Tampere välillä mahdollisuuksia tehdä arjen työ- ja asiointimatkoja. Lisäksi vuoron poistaminen heikentää Tampereen ja Jyväskylän suunnasta Joensuuhun matkustavien korkeakouluopiskelijoiden matkustusmahdollisuuksia koti- ja opiskelupaikkakunnan välillä.

Hallitusohjelman mukaan liikenteen päästöjen vähentämiseksi tehdään toimia, jotka vähentävät liikennesuoritteita ja edesauttavat siirtymää kokonaisuutena kestävämpään tapaan liikkua ja vapautua fossiilisista polttoaineista. Lisäksi tavoitteena on kasvattaa joukkoliikenteen matkasuoritetta. Nyt aikatauluun tehtävät muutokset eivät edistä edellä olevien tavoitteiden saavuttamista.

Uusien aikataulujen mukaan Savon radan vuoroihin ei ole tulossa muutoksia, mutta jatkossa junaan tukeutuvia matkaketjuja ei voi käyttää yhtä kätevästi kuin nyt. Uusien aikataulujen myötä on oletettavaa, että yhä suurempi osa työ- ja asiointimatkoista ko. yhteysvälillä tehdään muutoin kuin joukkoliikenteellä, mikä ei tue hallitusohjelman liikennepoliittisten tavoitteiden eikä Suomelle asetettujen päästövähennystavoitteiden saavuttamista.
 
Me allekirjoittaneet vetoamme, että VR liikennöisi myös jatkossa nykyisen aikataulun mukaisia yhteyksiä edellä esitetyin perustein. Mikäli vuorojen toteuttaminen ei ole mahdollista markkinaehtoisesti tulisi ne huomioida osana VR:n ja Liikenne- ja viestintäministeriön osto- ja velvoiteliikennesopimusta.

kaupunginjohtaja Ulla Nykänen, Pieksämäen kaupunki
kaupunginjohtaja Jarmo Pirhonen, Kuopion kaupunki
kaupunginjohtaja Kari Karjalainen, Joensuun kaupunki
kaupunginjohtaja Timo Koivisto, Jyväskylän kaupunki
maakuntajohtaja Pentti Mäkinen, Etelä-Savon maakuntaliitto
maakuntajohtaja Marko Korhonen, Pohjois-Savon liitto
maakuntajohtaja Tapani Mattila, Keski-Suomen liitto
yhteyspäällikkö Sami Laakkonen, Pohjois-Karjalan maakuntaliitto
toimitusjohtaja Ari Hiltunen, Keski-Suomen kauppakamari
toimitusjohtaja Teppo Leinonen, Etelä-Savon kauppakamari
toimitusjohtaja Matti Vuojärvi, Pohjois-Karjalan kauppakamari
palvelujohtaja Johanna Haapakorva, Kuopion alueen kauppakamari  

Facebook LinkedIn Twitter Whatsapp Email