Viitostie ry vietti 50-vuotisjuhlaansa kutsuvierastilaisuuden merkeissä

07.06.2019

Viitostie ry on tehnyt maakuntarajat ylittävää yhteistyötä jo 50 vuotta ja tätä oli juhlistamassa joukko asiantuntijoita ja päättäjiä helteisenä kesäkuun torstaina Ravintola Sipulissa, Helsingissä.  Tilaisuuden aluksi oli juhlaseminaari, jonka jälkeen oli aikaa vapaalle keskustelulle.

Liikenneyhteyksien ja saavutettavuuden kohentuminen on elinehto
 
Viitostien merkitystä itäisen Suomen elinvoimalle avasi aluetutkija Timo Aro. Hän korosti sitä, että liikenneyhteyksien ja saavutettavuuden kohentuminen on yksi varsinkin Itä-Suomen tulevan kehittymisen ja pärjäämisen elinehdoista. Ne ovat ehkä jopa tärkein tekijä alueen olemassa olevien yritysten ja korkeakoulujen ohella. On itsestään selvää todeta, että viitostien kehittäminen on oltava mukana seuraavassa 12-vuotisessa liikenneohjelmassa. Puheensa päätteeksi Aro kiteytti puheenvuoronsa sisällön: – Itä-Suomen tilannekuvan kääntäminen vaatii isoja tekoja kaikilta alueen toimijoilta, mutta totuuden nimessä valtiolla on myös oma vastuunsa tulevien pelimerkkien jakamisen osalta.
 
Vähittäiskaupan tuotteet kulkevat kumipyörillä
 
Keskon pääjohtaja Mikko Helander korosti Viitosväylän merkitystä mm. kaupan kuljetuksille. Vähittäiskaupan tuotteet kulkevat kumipyörillä. Liikenneväylien kunto, turvallisuus ja ylläpito on olennainen osa logistiikkaketjua. Helander pitää kuitenkin tärkeä, että liikennejärjestelmää kehitetään kokonaisuutena. Helanderin mukaan yhteistyö on ainoa mahdollisuus saada myönteinen kehitys laajentumaan nyt jo kehittyvien keskusten ulkopuolellekin ja yhteistyö edesauttaisi koko Itä-Suomen kehittymistä.
 
Onnistunutta yhteistyötä
 
Tilaisuuden avannut Viitostie ry:n puheenjohtaja Silja Huhtiniemi totesi avaussanoissaan – Viitostie ry:llä on ollut merkittävä rooli kunta- ja maakuntarajat ylittävän yhteisen näkemyksen synnyttämisessä. Kun väylän vaikutusalueella on yhteinen tahtotila tarvittavista parannuksista.
 
Näihin sanoihin yhtyy myös Juvan kunnanjohtaja Mervi Simoska ja jatkaa, että edunvalvonta on pitkäjänteistä työtä. Viitostie ry on yhdistänyt viitosväylän yritykset, kunnat ja muut yhteisöt onnistuneesti vuosikymmenien ajan yhteisen asian edistämiseen. Vaikka väylä on kehittynyt viime vuosina, on edelleen paljon tehtävää jotta tavoitteemme nelikaistaisesta 100 kilometriä tunnissa Lusista Kuusamoon saavutetaan. Onnistuneen yhteistyön hedelmistä nautitaan mm. Mikkeli-Juva –yhdysvälillä, jonka peruskorjaus on parhaillaan menossa.
 
Näkökulmia yritysmaailmasta ja sidosryhmiltä
 
Yritysnäkökulmaa toivat seminaariin Rukakeskus Oy:n toimitusjohtaja Ville Aho ja Hydroline Oy:n toimitusjohtaja Mikko Laakkonen.  Molemmat painottivat Viitostien elintärkeää merkitystä kasvaville yrityksille. Sitä pitkin liikkuvat niin matkailijat, työmatkaajat kuin kuljetuksetkin. Esiin nousi myös väylän kunnon merkitys ilmastolle. Esimerkiksi polttoainekustannukset pienenevät liikenteen sujuvoituessa.
 
Valtion tervehdyksen juhlaväelle toi Väylän toimialajohtaja Mirja Noukka. Sidosryhmien puheenvuorot pitivät Destian liiketoimintaryhmän johtaja Pasi Kailasalo ja LähiTapiola Henkiyhtiön apulaisjohtaja Antti Pöllänen. Etelä-Savon maakuntaliiton aluesuunnittelujohtaja Jarmo Vauhkonen esitteli neljän maakuntaliiton yhteistä Viitosväylän kehityskäytäväselvitystä. - Siitä saadaan hyödyllistä informaatiota myös kansallisen liikennejärjestelmän suunnitteluun, Vauhkonen kertoi.
 
Yhteistyötä yli maakunta- ja kuntarajojen

Viitostie kulkee kuuden maakunnan, 11 kaupungin ja lukuisten kuntien lävitse. Kaikki tekevät töitä yhteisen tavoitteen eteen, niin kauppakamarit, maakuntaliitot kuin tienylläpitäjätkin. Kaikkien etuja palvelee, kun yksi pääväylistä on kunnossa.
Työtä on tehty vuosikymmeniä ja työtä jatketaan, yhdessä. Tavoitteena ympärivuotinen ja yhtäjaksoinen 100 km/h palvelutaso Lusista Kuusamoon.

Lisätietoja: 
Viitostie ry:n puheenjohtaja, Kuopion alueen kauppakamari toimitusjohtaja Silja Huhtiniemi, puh. 050 412 0559, silja.huhtiniemi@kuopiochamber.fi
Viitostie ry:n varapuheenjohtaja, maakuntaneuvos Markku Kakriainen, puh. 0400 651 204, markkukakriainen@live.com
Viitostien varapuheenjohtaja Martti Turunen, puh. 0400 699 964, martti.turunen@kuusamo.fi  

Viitostie ry:
Viitostie ry on Viitostien eli Valtatie 5:n varren kuntien sekä yritysten muodostama yhdistys. Yhdistyksen tarkoituksena on tehdä tunnetuksi Suomen valtatie 5:ttä liikenne-ja matkailureittinä kotimaassa ja ulkomailla sekä edistää liikenteen, saavutettavuuden ja elinvoiman kehitystä sen vaikutusalueella.
Tarkoituksensa toteuttamiseksi yhdistys toimii valtatie 5:n edunvalvojana ja edistää tarvittavaa tutkimus-ja kehitys-työtä, julkaisee valtatie 5:n vaikutusalueen liikennettä ja elinvoimaa edistävää esite- ja muuta aineistoa, järjestää tiedotus- ja asiantuntijatilaisuuksia sekä tekee esityksiä ja antaa lausuntoja ja kannanottoja.

www.viitostie.fi
 

Facebook LinkedIn Twitter Whatsapp Email